Matematyka

Oblicz 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

`a)\ 2^-2/3^-3*(4/9)^2=2^-2/3^-3*((2/3)^2)^2=2^-2/3^-3*(2/3)^4=2^-2/3^-3*2^4/3^4=2^2/3^2=4/3=1 1/3`

`b)\ ((2/3)^-2)^-2=(2/3)^(-2*(-2))=(2/3)^4=16/81`

`c)\ (6^0+0^6)/(6^-1)+(4^6-16^3)=(1+0)/(1/6)+(4^6-(4^2)^3)=1/(1/6)+(4^6-4^6)=1:1/6+0=1*6/1=6`

`d)\ ((1/3)^4*(2/3)^-5):6^-2=(1^4/3^4*(3/2)^5):1/6^2=(1/3^4*3^5/2^5)*6^2=3/2^5*6^2=3/strike32^8*strike36^9=27/8=3 3/8`

`e)\ (0,5*8^6-2*16^4):7^3=(1/2*(2^3)^6-2*(2^4)^4):7^3=(2^-1*2^18-2*2^16):7^3=(2^17-2^17):7^3=0:7^3=0`

`f)\ ((5/2)^3:(2/5)^2)*(5/2)^-4=((5/2)^3*(5/2)^2)*(5/2)^-4=(5/2)^5*(5/2)^-4=(5/2)^1=5/2=2 1/2`

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-21
Dzięki!!!!
Informacje
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie