Matematyka

Woda płynąca z kranów A, B i C 4.53 gwiazdek na podstawie 15 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Jeśli woda płynąca z kranów A, B i C napełnia cały basen w ciągu 4 godzin, to w ciągu 1 godziny napełni 4 razy mniej, czyli `1/4` basenu. 

Wiemy, że woda z kranu A napełnia w ciągu godziny `1/10` basenu, woda płynąca z kranu B napełnia w ciągu godziny `1/12` basenu. Możemy więc obliczyć, jaką część basenu napełni w ciągu godziny woda płynąca z kranu C:

`1/4-(1/10+1/12)=15/60-(6/60+5/60)=15/60-11/60=4/60=1/15`

 

Wiemy już, że w ciągu godziny woda płynąca z kranu C napełni piętnastą część basenu. Na napełnienie całego basenu potrzeba więc 15 razy dłuższego czasu. 

`1\ h\ \ \ \ \ \ -\ \ \ \ \ \ 1/15\ "basenu"\ \ \ |*15`

`15\ h\ \ \ \ \ -\ \ \ \ \ \ "cały basen"`

Odpowiedź:

Napełnianie basenu wodą płynącą tylko z kranu C trwałoby 15 godzin. 

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie