Matematyka

MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony (Podręcznik, Nowa Era)

Punkty A, B, C i D są kolejnymi wierzchołkami rombu 4.88 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Punkty A, B, C i D są kolejnymi wierzchołkami rombu

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie

Romb ma prostopadłe przekątne. Jeśli A, B, C, D to koeljne wierzchołki rombu, to jego przekątne zawierają się w prostych AC i BD. 

 

`a)`

Korzystając z twierdzenia podanego na stronie 109 wyznaczamy współczynnik kierunkowy prostej AC:

`a=(4-(-6))/(8-(-2))=(4+6)/(8+2)=10/10=1`

Korzystając z twierdzenia podanego na stronie 114 mamy od razu współczynnik kierunkowy prostej BD (jako prostej prostopadłej do AC) i możemy zapisać:

`prosta\ AC:\ \ \ y=x+b`

`prosta\ BD:\ \ \ y=-1/1x+c=-x+c`

 

Podstawiamy współrzędne punktu A do równania prostej AC:

`-6=-2+b`

`b=-6+2=-4`

`ul(ul(prosta\ AC:\ \ \ y=x-4))`

 

Podstawiamy współrzędne punktu B do równania prostej BD: 

`-3=-5+c`

`c=-3+5=2`

`ul(ul(prosta\ BD:\ \ \ y=-x+2))`

 

 

 

 

`b)`

Wyznaczamy współczynnik kierunkowy prostej BD:

`a=(3-(-1))/(-6-6)=(3+1)/(-12)=4/(-12)=-1/3`

Korzystając z twierdzenia podanego na stronie 114 mamy od razu współczynnik kierunkowy prostej AC (jako prostej prostopadłej do BD) i możemy zapisać:

`prosta\ BD:\ \ \ y=-1/3x+b`

`prosta\ AC:\ \ \ y=-1/(-1/3)x+c=3x+c`

 

Podstawiamy współrzędne punktu B do równania prostej BD: 

`-1=-1/3*6+b`

`-1=-2+b`

`b=-1+2=1`

`ul(ul(prosta\ BD:\ \ \ y=-1/3x+1))`

 

 

Podstawiamy współrzędne punktu A do równania prostej AC:

`-2=3*(-1)+c`

`-2=-3+c`

`c=-2+3=1`

`ul(ul(prosta\ AC:\ \ \ y=3x+1))`

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

  • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

  • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej n nazywamy liczbę naturalną m, jeżeli liczba n podzieli się przez m, tzn. gdy istnieje taka liczba naturalna k, że $$n=k•m$$.

Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10, z tego wynika, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

  • 1 jest dzielnikiem 10 bo 10=10•1
  • 2 jest dzielnikiem 10 bo 10=5•2
  • 5 jest dzielnikiem 10 bo 10=2•5
  • 10 jest dzielnikiem 10 bo 10=1•10


Jeżeli liczba naturalna m jest dzielnikiem liczby n, to liczba n jest wielokrotnością liczby m.

Przykład:
Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.
Symboliczny zapis $$m∣n$$ oznacza, że m jest dzielnikiem liczby n (lub n jest wielokrotnością liczby m). Powyższy przykład możemy zapisać jako $$2|10$$ (czytaj: 2 jest dzielnikiem 10).


Dowolna liczba naturalna n, większa od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki: 1 oraz samą siebie (czyli liczbę n) nazywamy liczbą pierwszą. Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

  Zapamiętaj

Liczba 1 nie jest liczbą pierwszą – bo ma tylko jeden dzielnik. Liczba 0 też nie jest liczbą pierwszą – bo ma nieskończenie wiele dzielników.

  Zapamiętaj

Liczbę niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadająca więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną. Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...

  Zapamiętaj

Liczby 1 i 0 nie są liczbami złożonymi.

  Ciekawostka

Liczba doskonała to liczba, która jest równa sumie wszystkich swoich dzielników mniejszych od niej. Dotychczas znaleziono tylko 46 liczb doskonałych. Przykładem liczby doskonałej jest 6.

Zobacz także
Udostępnij zadanie