Matematyka

Trawnik składający się z kwadratu o boku 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Trawnik składający się z kwadratu o boku

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Musimy obliczyć obwód alejki wokół której biegnie pies. Na obwód ten składa się długość dwóch półokręgów o średnicy 8 m oraz dwóch boków kwadratu, również o długości 8 m. Długość dwóch półokręgów to tyle samo co długość jednego okręgu.

`l=2pir=pi*2r=pi*8 \ "m"=8pi \ "m"`

`O=8pi \ "m"+8 \ "m"+8 \ "m"=8*3,14 \ "m"+16 \ "m"=25,12 \ "m"+16 \ "m"=41,12 \ "m"`

 

Obliczmy, ile razy obwód alejki jest mniejszy od trasy, którą pokonał pies. W miejscu oznaczonym gwiazdką korzystamy z tego, że dzieląc przez mniejszą liczbę otrzymamy większy wynik.

`s=120 \ "m":41,12 \ "m" \ \ #<^(^(**)) \ \ 120 \ "m":40 \ "m"=3`

Trasa którą przebiegł pies jest prawie 3 razy większa od długości alejki, stąd pies ten obiegł trawnik niecałe 3 razy.   

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-11-16
Dzięki za pomoc :)
Informacje
Matematyka na czasie! 2
Autorzy: Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6379

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie