Matematyka

Autorzy:Mariola Tokarska, Agnieszka Orzeszek, Piotr Zarzycki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2016

Oblicz. Zapisz wyniki w jak ... 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Dodając ułamki o takich samych mianownikach, dodajemy liczniki, a mianownik przepisujemy bez zmian.

`"a)"\ 1/7+4/7=5/7` 

`"b)"\ 5/9+2/9=7/9` 

`"c)"\ 1 1/3+2 1/3=3 2/3` 

Dodając liczby mieszane dodajemy do sieboie całości oraz części ułamkowe.

`"d)"\ 1/4+3/4=4/4=1` 

`"e)"\ 3/5+2/5=5/5=1` 

`"f)"\ 5/11+6/11=11/11=1` 

`"g)"\ 2 2/5+1 4/5=3 6/5=4 1/5` 

Jeżeli w wyniku otrzymujemy liczbę mieszaną z częścią ułamkową, która jest w postaci ułamka niewłaściwego, to z części ułamkowej wyłączamy całość.

`6/5=1 1/5` 

Możemy rozpisać:

`3 6/5=3+6/5=3+1 1/5=4 1/5` 

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 

`"h)"\ 1 3/4+3 3/4=4 6/4=5 2/4=5 1/2` 

Po dodaniu części ułamkowych otrzymaliśmy liczbę mieszaną z częścią ułamkową w postaci ułamka niewłaściwego.

Z ułamka niewłaściwego wyłączamy całość.

`6/4=1 2/4` 

Możemy rozpisać:

`4 6/4=4+6/4=4+1 2/4=5 2/4` 

Możemy skrócić część ułamkową przez 2.

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 

`"i)"\ 1 2/3+1 2/3=2 4/3=3 1/3`

Po dodaniu części ułamkowych otrzymaliśmy liczbę mieszaną z częścią ułamkową w postaci ułamka niewłaściwego.

Z ułamka niewłaściwego wyłączamy całość.

`4/3=1 1/3` 

Możemy rozpisać:

`2 4/3=2+4/3=2+1 1/3=3 1/3`