Matematyka

Oblicz według wzoru. 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

`"a)"\ 3 3/10+1/2=3 3/10+5/10=3 8/10`

Ułamek 1/2 doprowadzamy do mianownika 10, aby można było dodać ułamki.

Aby dodać ułamki o takich samych mianownikach, dodajemy liczniki, a mianownik przepisujemy bez zmian.

`1/2\ \stackrel(*5)=\ 5/10`

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )`

`"b)"\ 1 1/5+1/2=1 2/10+5/10=1 7/10`

Oba ułamki doprowadzamy do mianownika 10.

`1/5\ \stackrel(*2)=\ 2/10`

`1/2\ \stackrel(*5)=\ 5/10`

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )`

`"c)"\ 2 3/7+1/2=2 6/14+7/14=2 13/14`

Oba ułamki doprowadzamy do mianownika 14.

`3/7\ \stackrel(*2)=\ 6/14`

`1/2\ \stackrel(*7)=\ 7/14`

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )`

`"d)"\ 1 7/9+2/3=1 7/9+6/9=1 13/9=2 4/9`

Ułamek 2/3 doprowadzamy do mianownika 9.

`2/3\ \stackrel(*3)=\ 6/9`

Otrzymaliśmy liczbę mieszaną, która w cześci ułamkowej ma ułamek niewłaściwy, dlatego musimy wyłączyć całość z ułamka.

`13/9=1 4/9`

(13:9=1 r 4, resztę zapisujemy w liczniku, mianownik pozostaje bez zmiany)

Mamy więc:

` 1 13/9=1 +13/9=1 + 1 4/9=2 4/9`

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )`

`"e)"\ 2 5/6+2/3=2 5/6+4/6=2 9/6=3 3/6`

Ułamek 2/3 doprowadzamy do mianownika 6.

`2/3\ \stackrel(*2)=\ 4/6`

Otrzymaliśmy liczbę mieszaną, która w cześci ułamkowej ma ułamek niewłaściwy, dlatego musimy wyłączyć całość z ułamka.

`9/6=1 3/6`

(9:6=1 r 3, resztę zapisujemy w liczniku, mianownik pozostaje bez zmiany)

Mamy więc:

` 2 9/6=2+9/6=2+1 3/6=3 3/6`

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )`

`"f)"\ 1 3/10+2/3=1 9/30+20/30=1 29/30`

Oba ułamki doprowadzamy do mianownika 30.

`3/10\ \stackrel(*3)=\ 9/30`

`2/3\ \stackrel(*10)=\ 20/30`

DYSKUSJA
user profile image
Gość

18-10-2017
dzieki!!!!
Informacje
Matematyka 5. Ćwiczenia podstawowe
Autorzy: Mariola Tokarska, Agnieszka Orzeszek, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie