Matematyka

Oblicz, dla jakich wartości parametru 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Oblicz, dla jakich wartości parametru

39
 Zadanie
40
 Zadanie

41
 Zadanie

42
 Zadanie

`a)`

`|m+1|=-1/(-1/2)`

`|m+1|=1/(1/2)`

`|m+1|=1:1/2`

`|m+1|=1*2/1`

`|m+1|=2`

`m+1=2\ \ \ |-1\ \ \ \ \ "lub"\ \ \ \ \ m+1=-2\ \ \ |-1`

`m=1\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ "lub"\ \ \ \ \ m=-3`

 

 

`b)`

`-1/|m|=-1/|m-2|\ \ \ |*(-1)`

`1/|m|=1/|m-2|\ \ \ |*|m|*|m-2|`

`|m-2|=|m|`

 

`1)\ m in (-infty;\ 0>>`

`\ \ \ |m-2|=|m|`

`\ \ \ -(m-2)=-m`

`\ \ \ -m+2=-m\ \ \ |+m`

`\ \ \ 2=0`

Sprzeczność - w pierwszym przedziale równanie nie ma rozwiązania.

 

`2)\ m in (0;\ 2>>`

`\ \ \ |m-2|=|m|`

`\ \ \ -(m-2)=m`

`\ \ \ -m+2=m\ \ \ |-m`

`\ \ \ -2m+2=0\ \ \ |-2`

`\ \ \ -2m=-2\ \ \ |:(-2)`

`\ \ \ m=1in(0;\ 2>>`

 

 

`3)\ m in (2;\ +infty)`

`\ \ \ |m-2|=|m|`

`\ \ \ m-2=m\ \ \ |-m`

`\ \ \ -2=0`

Sprzeczność - w trzecim przedziale równanie nie ma rozwiązania.

 

`m=1`

 

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Kwadraty i sześciany liczb

Iloczyn jednakowych czynników możemy zapisać krócej - w postaci potęgi.

 1. Iloczyn dwóch takich samych liczb (czynników) nazywamy kwadratem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi drugiej.
  Przykład:
  $$5•5=5^2 $$, czytamy: „kwadrat liczby pięć” lub „pięć do potęgi drugiej”

 2. Iloczyn trzech takich samych czynników nazywamy sześcianem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi trzeciej.
  Przykład:
  $$7•7•7=7^3$$, czytamy: „sześcian liczby siedem” lub „siedem do potęgi trzeciej”

 3. Gdy występuje iloczyn więcej niż trzech takich samych czynników mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiony do potęgi takiej ile jest czynników.
  Przykład:
  $$3•3•3•3•3=3^5 $$, czytamy: „trzy do potęgi piątej”

  $$2•2•2•2•2•2•2=2^7 $$, czytamy: „dwa do potęgi siódmej”
   

potegi-nazewnictwo
Zobacz także
Udostępnij zadanie