Matematyka

MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era)

Podaj liczbę elementów zbioru A 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

`a)`

Szukamy liczb naturalnych, których wartość bezwzględna z pierwiastka jest nie większa niż 2. Pierwiastek z liczby naturalnej jest dodatni, więc możemy opuścić wartość bezwzględną - szukamy liczb naturalnych, których pierwiastek jest nie większy niż 2. 

Wiemy, że:

`2=sqrt4`

Największą możliwą liczbą naturalną n jest więc 4. Możemy wypisać elementy zbioru A:

`A={x in N:\ |sqrtn|<=2}={0;\ 1;\ 2;\ 3;\ 4}`

Do zbioru A należy 5 elementów. 

 

 

`b)`

Szukamy liczb całkowitych, których wartość bezwzględna z pierwiastka trzeciego stopnia jest nie większa niż 2. Pierwiastek trzeciego stopnia może przyjmować wartości dodatnie i ujemne. Wiemy, że:

`2=|2|=|root(3)8|`

`2=|-2|=|root(3)(-8)|`

Najmniejsza liczba całkowita n spełniająca nierówność to -8, a największa to 8. Możemy wypisać elementy zbioru A:

`A={n in C:\ |root(3)n|<=2}={-8;\ -7;\ -6;\ -5;\ -4;\ -3;\ -2;\ -1;\ 0;\ 1;\ 2;\ 3;\ 4;\ 5;\ 6;\ 7;\ 8}`

Do zbioru A należy 17 elementów. 

 

 

`c)`

Szukamy takich liczb naturalnych, że pierwiastek z tej liczby jest oddalony od liczby 3 o nie więcej niż 1. Oznacza to, że pierwiastek z tej liczby musi być nie mniejszy niż 2, ale nie większy niż 4. Wiemy, że: 

`2=sqrt4`

`4=sqrt16`

Możemy więc wypisać elementy zbioru A:

`A={n inN:\ |sqrtn-3|<=1}={4;\ 5;\ 6;\ 7;\ 8;\ 9;\ 10;\ 11;\ 12;\ 13;\ 14;\ 15;\ 16}`

Do zbioru A należy 13 elementów. 

 

 

`d)`

Szukamy takich liczb całkowitych, że pierwiastek trzeciego stopnia z tej liczby jest oddalony od liczby 1 o mniej niż 3 jednostki. Oznacza to, że pierwiastek trzeciego stopnia z tej liczby musi być większy od -2 i mniejszy od 4. 

Wiemy, że:

`-2=root(3)(-8)`

`4=root(3)(64)`

Możemy wypisać elementy zbioru A:

`A={n in C:\ |root(3)n-1|<3}={-8;\ -7;\ -6;\ ...,\ 63;\ 64}`

Do zbioru A należą 73 elementy (8 elementów ujemnych, 64 elementy dodatnie i zero).

 

DYSKUSJA
user profile image
Michał

27 wrzesinia 2017
dzięki
Informacje
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Zobacz także
Udostępnij zadanie