Matematyka

Autorzy:Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2016

a) Oblicz iloczyn dwóch czynników, z których jeden jest 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

a) Oblicz iloczyn dwóch czynników, z których jeden jest

10
 Zadanie
11
 Zadanie
12
 Zadanie
13
 Zadanie
14
 Zadanie

15
 Zadanie

`a)`

 Pierwszy czynnik:

`5`

Drugi czynnik:

`5*4=20`

Iloczyn:

`5*20=100`

 

`b)`

Zauważmy, dla jakiej dzielnej i dzielnika iloraz jest równy 1. Rozpatrzmy kilka przykładów:

`10:10=1`

`5:5=1` 

`25:25=1`

Zauważamy, że iloraz dwóch liczb wynosi 1, gdy dzielna i dzielnik to te same liczby. Obliczmy różnicę (na przykładowych liczbach):

`10-10=0`

`5-5=0`

`25-25=0`

Różnica liczb, których iloraz wynosi 1, jest równa 0.