Matematyka

Oblicz: 4.56 gwiazdek na podstawie 39 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

`a) \ sqrt{36+64}+sqrt{25-16}=sqrt{100}+sqrt{9}=10+3=13`


`b) \ sqrt{13^2-12^2}-sqrt{121}=sqrt{169-144}-11=` 
`\ \ \ =sqrt{25}-11=5-11=-6` 


`c) \ 4root{3}{8}-sqrt{64}+root{3}{-64}=4*2-8+(-4)=` 
`\ \ \ =8-8-4=-4` 


`d) \ root{3}{9^2-17}-sqrt{4^3}=root{3}{81-17}-sqrt{64}=` 
`\ \ \ =root{3}{64}-8=4-8=-4` 


`e) \ (-3)^2:sqrt{3^2+4^2}=9:sqrt{9+16}=9:sqrt{25}=9:5=9/5=1 4/5` 

`f) \ sqrt{16}+sqrt{9}-sqrt{16+9}=4+3-sqrt{25}=7-5=2`

DYSKUSJA
user profile image
Gość

1

2017-09-29
Dziękuję :)
user profile image
Gość

1

2017-10-11
dziękuje bardzo :)
user profile image
Gość

0

2017-10-11
Danke
user profile image
nickfilip

1

2017-10-12
Dzięki ! :)
user profile image
artur398

0

2017-10-15
dziękować
user profile image
Gość

0

2017-10-17
thx
user profile image
Gość

0

2017-10-19
Dziękuję
Informacje
Matematyka z plusem 2
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie