Matematyka

Spośród liczb ... 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

a) Szukamy takich dwóch liczb, których iloczyn będzie liczbą naturalną. 
Iloczyn liczb podpierwiastkowych musi być więc liczbą, z której potrafimy obliczyć pierwiastek i pierwiastek ten będzie liczbą naturalną.  

Takie liczby to:
`-> \ sqrt{3} \ \ \ "oraz" \ \ \ sqrt{12}`  

`sqrt{3}*sqrt{12}=sqrt{3*12}=sqrt{36}=6` 


`-> \ sqrt{2} \ \ \ "oraz" \ \ \ sqrt{8}` 

`sqrt{2}*sqrt{8}=sqrt{2*8}=sqrt{16}=4` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


b) Szukamy takicg trzech liczb, których iloczyn będzie liczbą naturalną.   

Takie liczby to:
`-> \ sqrt{2} \ \ \ "oraz" \ \ \ sqrt{3} \ \ \ "oraz" \ \ \ sqrt{6}` 

`sqrt{2}*sqrt{3}*sqrt{6}=sqrt{2*3*6}=sqrt{36}=6` 


`-> \ sqrt{2} \ \ \ "oraz" \ \ \ sqrt{5} \ \ \ "oraz" \ \ \ sqrt{10}` 

`sqrt{2}*sqrt{5}*sqrt{10}=sqrt{2*5*10}=sqrt{100}=10` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


c) Szukamy takich dwóch liczb, których iloraz będzie liczbą naturalną.    

Takie liczby to:
`-> \ sqrt{8} \ \ \ "oraz" \ \ \ sqrt{2}` 

`sqrt{8}:sqrt{2}=sqrt{8:2}=sqrt{4}=2` 


`-> \ sqrt{12} \ \ \ "oraz" \ \ \ sqrt{3}` 

`sqrt{12}:sqrt{3}=sqrt{12:3}=sqrt{4}=2` 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 2
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Zobacz także
Udostępnij zadanie