Matematyka

Autorzy:Barbara Podobińska, Teresa Przetacznik-Dąbrowa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2012

Dany jest prostopadłościan ABCDEFGH o wysokości 6 cm i krawędzi podstawy 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Dany jest prostopadłościan ABCDEFGH o wysokości 6 cm i krawędzi podstawy

4
 Zadanie

5
 Zadanie

Pole przekroju DBFH jest równe 30 cm². 
Przekrojem jest prostokąt o jednem boku długości 6 cm.
Długość drugiego boku (jednocześnie jest to przekątna podstawy graniastosłupa) oznaczmy przez x. 

Obliczamy długość x. 
`6*x=30 \ \ \ \ \ \ \ \ \ |:6` 
`x=5` 

Długość drugiego boku prostokąta będącego przekrojem wynosi 5 cm. Podstawą graniastosłupa jest prostokąt o jednem boku długości 3 cm i b cm.
Przekątna podstawy graniastosłupa ma długość 5 cm. 

Obliczamy długość krawędzi b korzystając z twierdzenia Pitagorasa. 
`3^2+b^2=5^2` 
`b^2=5^2-3^2` 

`b=sqrt{5^2-3^2}` 


Długość drugiej krawędzi podstawy wynosi:
`sqrt{5^2-3^2} \ "cm"` 

Odpowiedź:

Poprawna odpowiedź to C.