Matematyka

Autorzy:Barbara Podobińska, Teresa Przetacznik-Dąbrowa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2012

Obwód prostokąta jest równy 28 cm, 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Obwód prostokąta jest równy 28 cm,

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie

`"a - długość krótszego boku prostokąta"`
`"b - długość dłuższego boku prostokąta"`

`"Obwód prostokąta, czyli suma długości jego boków wynosi"\ 28\ "cm, czyli:"`

`2"a"+2"b"=28` 

`"Stosunek długości boków trójkąta wynosi"\ 2:5", czyli:"`
`"a"/"b"=2/5` 

`"Układ równań ma więc postać:"`
`{(2a+2b=28),(a/b=2/5):}` 

`"Rozwiązujemy układ równań."`
`{(2a+2b=28),(a/b=2/5):}`  

`{(2a+2b=28),(a*5=b*2):}` 

`{(2a+2b=28),(5a=2b):}` 

 

` "Wiemy, że"\ 2"b jest równe"\ 5"a. W miejsce"\ 2"b w pierwszym wyrażeniu wstawiamy"\ 5"a i rozwiązujemy to równanie."` 

`2"a"+5"a"=28` 
`7"a"=28 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |:7` 
`"a"=4` 

 

`"Układ równań ma postać:"`
`{("a"=4),(5"a"=2"b"):}` 

 

`"Otrzymaną wartość a wstawiamy do drugiego równania i obliczamy wartość b."`
`2"b"=5*4` 
`2"b"=20 \ \ \ \ \ \ \ \ \|:2` 
`"b"=10` 

 

`"Zapisujemy rozwiązanie układu równań:"`
`{("a"=4),("b"=10):}` 

Odpowiedź:

Dłuższy bok prostokąta ma długość 10 cm, a krótszy bok ma długość 4 cm.