Matematyka

Matematyka wokół nas 2. Zeszyt ćwiczeń cz. 2 (Zeszyt ćwiczeń, WSiP)

Na diagramie przedstawiono procentowe zestawienie liczby zleceń 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Na diagramie przedstawiono procentowe zestawienie liczby zleceń

5
 Zadanie

1
 Zadanie

x -liczba wszystkich zleceń

40% wszystkich zleceń stanowiły zlecenia za 12 000 zł. Było ich 32. 
`40%x=32` 
`40/100x=32 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |*100` 
`40x=3200 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |:40`  
`x=80` 

Wszystkich zleceń było 80.


Obliczamy teraz, ile było pozostałych zleceń.
Zlecenia za 10 000 zł.
`20%*80=0,2*80=16` 

Zlecenia za 8000 zł.
`15%*80=0,15*80=12`   

Zlecenia za 6000 zł. 
`15%*80=0,15*80=12` 

Zlecenia za 4000 zł. 
`10%*80=0,1*80=8` 

 

Średnia kwota za zlecenie to suma wartości wszystkich zleceń podzielona przez ich ilość. 
Zatem:

`(32*12 \ 000+16*10 \ 000+12*8000+12*6000+8*4000)/80=`  

`(384 \ 000+160 \ 000+96 \ 000+72 \ 000+32 \ 000)/80=(744 \ 000)/80=9300`


Odpowiedź:
Średnia kwota za jedno zlecenie wynosi 9300 zł. 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 2. Zeszyt ćwiczeń cz. 2
Autorzy: Barbara Podobińska, Teresa Przetacznik-Dąbrowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie