Matematyka

W tabeli przedstawiono liczbę mieszkańców oraz powierzchnię niektórych państw w 2011 roku. 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

W tabeli przedstawiono liczbę mieszkańców oraz powierzchnię niektórych państw w 2011 roku.

5
 Zadanie

1
 Zadanie

Aby obliczyć liczbę mieszkańców przypadających na 1 km² należy liczbę mieszkańców podzielić przez powierzchnię. 

Stany Zjednoczone:
 


Francja:
 


Polska:
 


Indie:
 


Japonia:
 


Holandia:
 


Serbia:
 

 

Państwo

Liczba mieszkańców na 1 km

Stany Zjednoczone

33

Francja

122

Polska

123

Indie

362

Japonia

335

Holandia

406

Serbia

83

 


I. Rozstęp liczby mieszkańców wynosi 373
 


II. W próbie tej moda nie występuje. Mediana wynosi 123. 
33, 83, 122, 123, 335, 362, 406

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Barbara Podobińska, Teresa Przetacznik-Dąbrowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
  1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.

    Przykłady: `3/8, \ \ \ 23/36, \ \ \ 1/4, \ \ \ 0/5` 

  2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego licznik jest większy od mianownika lub jemu równy. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1 lub równą 1.

    Przykłady:  `15/7, \ \ \ 3/1, \ \ \ 129/5, \ \ \ 17/17` 

Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równe długości.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na dwie równe części.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom