Matematyka

Korzystając z jednej z metod ... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Korzystając z jednej z metod ...

3
 Zadanie
4
 Zadanie

5
 Zadanie

Rozpatrujemy ostrosłup prawidłowy trójkątny - w podstawie znajduje się trójkąt równoboczny.

 

Obliczenia - Sposób 1.

Trójkąt równoboczny ma krawędź długości 12 cm.

Obliczamy wysokość trójkąta równobocznego, czyli odcinek "x".

`x=(strike12^6sqrt3)/strike2^1=6sqrt3\ cm`

Spodek wysokości ostrosłupa prawidłowego trójkątnego, dzieli wysokość podstawy w stosunku 2:1.

Odcinek "y" stanowi więc 2/3 wysokości podstawy, czyli 2/3 odcinka "x".

`y=2/3x=2/strike3^1*strike6^2sqrt3\ cm=4sqrt3 \ cm`

Aby obliczyć wysokość ostrosłupa "h" skorzystamy z tw. Pitagorasa dla trójkąta prostokątnego, którego przyprostokątne mają długość "y" oraz "h", a przeciwprostokątna ma 10 cm.

`h^2+y^2=10^2`

`h^2+(4sqrt3)^2=10^2`

`h^2+48=100`

`h^2=52`

`h=sqrt52=sqrt(4*13)=2sqrt13\ cm`

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

Obliczenia - Sposób 2.

Trójkąt równoboczny ma krawędź długości 12 cm.

Obliczamy wysokość trójkąta równobocznego, czyli "x":

`x=(strike12^6sqrt3)/strike2^1=6sqrt3`

Spodek wysokości ostrosłupa prawidłowego trójkątnego, dzieli wysokość podstawy w stosunku 2:1.

Odcinek "z" stanowi więc 1/3 wysokości podstawy, czyli 1/3 odcinka "x".

`z=1/3x=1/strike3^1*strike6^2sqrt3=2sqrt3`

Odcinek "a" jest połową krawędzi podstawy, stąd:

`a=6 \ cm`

Chcemy obliczyć pierwiastek długości wysokości ściany bocznej, czyli "b2".

Aby obliczyć b2 korzystamy z tw. Pitagorasa dla trójkąta prostokątnego, którego przyprostokątne mają długość "a" oraz "b", a przeciwprostokątna ma 10 cm.

`a^2+b^2=10^2`

`6^2+b^2=10^2`

`36+b^2=100`

`b^2=64`

Obliczamy długość wysokości ostrosłupa "h" korzystając z trójkąta prostokątnego, którego przyprostokątne mają długość "z" oraz "h", a przeciwprostokątna ma długość "b".

`h^2+z^2=b^2`

`h^2+(2sqrt3)^2=64`

`h^2+12=64`

`h^2=52`

`h=sqrt52=sqrt(4*13)=2sqrt13\ cm`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2. Ćwiczenia podstawowe
Autorzy: Jacek Lech
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

 • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
 • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
 • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Odejmowanie pisemne
 1. Zapisujemy odjemną, a pod nią odjemnik, wyrównując ich cyfry do prawej strony.

  odejmowanie1
   
 2. Odejmowanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw odejmujemy jedności, w naszym przykładzie mamy 3 - 9. Jeśli jedności odjemnej są mniejsze od jedności odjemnika (a tak jest w naszym przykładzie), wtedy z dziesiątek przenosimy jedną (lub więcej) „dziesiątkę” do jedności i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie wygląda to następująco: od 3 nie możemy odjąć 9, więc przenosimy (pożyczamy) jedną dziesiątkę z siedmiu dziesiątek i otrzymujemy 13 – 9 = 4, czyli pod cyframi jedności zapisujemy 4, a nad cyframi dziesiątek zapisujemy ilość dziesiątek które nam zostały czyli 6 (bo od siedmiu dziesiątek pożyczyliśmy jedną, czyli zostało nam sześć dziesiątek).

  odejmowanie2
   
 3. Odejmujemy dziesiątki, a następnie zapisujemy wynik pod cyframi dziesiątek. Gdy dziesiątki odjemnej są mniejsze od dziesiątek odjemnika, z setek przenosimy jedną (lub więcej) „setkę” do dziesiątek i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie mamy: 6 – 6 = 0, czyli pod cyframi dziesiątek zapisujemy 0.

  odejmowanie2
   
 4. Odejmujemy setki, a następnie wynik zapisujemy pod cyframi setek. Gdy setki odjemnej są mniejsze od setek odjemnika, z tysięcy przenosimy jeden (lub więcej) „tysiąc” do setek i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie mamy: 2 – 1 = 1, czyli pod cyframi setek zapisujemy 1.

  odejmowanie3
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik odejmowania pisemnego. W naszym przykładzie różnicą liczb 273 i 169 jest liczba 104.


Dla utrwalenia przeanalizujmy jeszcze jeden przykład odejmowania pisemnego.

Wykonamy pisemnie odejmowanie: 4071 - 956.

 1. Zapisujemy odjemną, a pod nią odjemnik.

  odejmowanie11
   
 2. Odejmujemy jedności: od 1 nie możemy odjąć 6, więc pożyczamy jedną dziesiątkę z siedmiu i otrzymujemy 11 – 6 = 5, czyli pod cyframi jedności zapisujemy 5, natomiast nad cyframi dziesiątek wpisujemy 6 (bo od siedmiu dziesiątek pożyczyliśmy jedną, czyli zostaje sześć dziesiątek).

  odejmowanie12
   
 3. Odejmujemy dziesiątki: 6 – 5 = 1, czyli pod cyframi dziesiątek wpisujemy 1.

  odejmowanie13
   
 4. Odejmujemy setki: od 0 nie możemy odjąć 9, więc pożyczamy jeden tysiąc i rozmieniamy go na 10 setek (bo jeden tysiąc to dziesięć setek) i otrzymujemy 10 – 9 = 1, czyli pod cyframi setek wpisujemy 1, a nad cyframi tysięcy wpisujemy 3, bo tyle tysięcy zostało.

  odejmowanie14
   
 5. Odejmujemy tysiące: w naszym przykładzie mamy 3 – 0 = 3 i wynik zapisujemy pod cyframi tysięcy.

  odejmowanie15
   
 6. Wynik naszego odejmowania: 4071 – 956 = 3115.

Zobacz także
Udostępnij zadanie