Matematyka

Wysokość ostrosłupa prawidłowego ... 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Wysokość ostrosłupa prawidłowego ...

3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie

Rozpatrujemy ostrosłup prawidłowy trójkątny - w podstawie znajduje się trójkąt równoboczny.

 

Obliczenia - Sposób 1.

Trójkąt równoboczny ma krawędź długości 6.

Obliczamy wysokość trójkąta równobocznego korzystając ze wzoru:

gdzie a - długość boku trójkąta równobocznego.

Obliczamy "x":

Spodek wysokości ostrosłupa prawidłowego trójkątnego, dzieli wysokość podstawy w stosunku 2:1.

Odcinek "y" stanowi więc 2/3 wysokości podstawy, czyli 2/3 odcinka "x".

Aby obliczyć wysokość ostrosłupa "h" skorzystamy z tw. Pitagorasa dla trójkąta prostokątnego, którego przyprostokątne mają długość "y" oraz "h", a przeciwprostokątna ma 10.

Obliczenia - Sposób 2.

Trójkąt równoboczny ma krawędź długości 6.

Obliczamy wysokość trójkąta równobocznego, czyli "x":

Spodek wysokości ostrosłupa prawidłowego trójkątnego, dzieli wysokość podstawy w stosunku 2:1.

Odcinek "z" stanowi więc 1/3 wysokości podstawy, czyli 1/3 odcinka "x".

Odcinek "a" jest połową krawędzi podstawy, stąd:

Chcemy obliczyć pierwiastek długości wysokości ściany bocznej, czyli "b2". Kwadrat odcinka "b" będzie potrzebny w dalszej częsci zadania.

Aby obliczyć b2 korzystamy z tw. Pitagorasa dla trójkąta prostokątnego, którego przyprostokątne mają długość "a" oraz "b", a przeciwprostokątna ma 10.

Obliczamy długość wysokości ostrosłupa "h" korzystając z trójkąta prostokątnego, którego przyprostokątne mają długość "z" oraz "h", a przeciwprostokątna ma długość "b".

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Jacek Lech
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Justyna

14279

Nauczyciel

Wiedza
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Dzielenie z resztą

Dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym otrzymujemy pewien iloraz oraz resztę. 


Sposób wykonywania dzielenia z resztą:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.

 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (pewna część nam pozostanie). Maksymalna liczba 3, które zmieszczą się w 23 to 7.

 3. `7*3=21` 

 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi `23-21=2` , zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.

 5. Poprawny zapis działania: `23:3=7 \ "r" \ 2` $$r.2$$


Przykłady:

 • `5:2=2 \ "r" \ 1` 
  Sprawdzenie:  `2*2+1=4+1=5` 

 • `27:9=3 \ "r" \ 0` 
  Sprawdzenie:  `3*9+0=27+0=27` 

 • `53:5=10 \ "r" \ 3` 
  Sprawdzenie: `10*5+3=50+3=53` 

 • `102:20=5 \ "r" \ 2` 
  Sprawdzenie:  `5*20+2=100+2=102` 


Zapamiętaj!!!

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom