Matematyka

Autorzy:Jacek Lech

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Połącz równe wyrażenia. 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Korzystamy ze wzoru:

`(a*b)^m=a^m*b^m `

`(a/b)^n=a^n/b^n ` 

Ponadto ułamek możemy zapisać w postaci ilorazu, wtedy:

`(a:b)^n=a^n:b^n` 

 

 

`(2:3)^5=(2/3)^5=2^5/3^5=2^5:3^5` 

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 

`(3/2)^5=3^5/2^5=3^5:2^5=(3:2)^5` 

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 

`6^5=(2*3)^5=3^5*2^5`

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )`

`1/3*2^5=2^5/3`