Matematyka

Korzystając z informacji podanych 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Korzystając z informacji podanych

5
 Zadanie

6
 Zadanie

`I.`

Z zadania 3 wiemy już, że długość granicy morskiej stanowi 14,7% granic Polski. 

Cała granica ma 3582 km. Obliczamy, jaką długość ma granica morska. 

`14,7%*3582\ km=0,147*3582\ km=526,554\ km`

 

`"odp: Długość granicy morskiej stanowi 526,554 km."`

 

 

`II.`

Z zadania 3 wiemy, że granica Polski z krajami UE stanowi 53% granic Polski. 

`53%*3582\ km=0,53*3582\ km=1898,46\ km`

 

`"odp: Granica Polski z krajami UE ma 1898,46 km."`

 

 

 

`III.`

Obliczamy, jaką długość ma granica Polski z krajami spoza UE, odejmując od całkowitej długości granic długości granic morskiej oraz z krajami UE:

`3582\ km-(526,554\ km+1898,46\ km)=3582\ km-2425,014\ km=1156,986\ km`

 

Obliczamy, jaki procent granic Polski stanowią granice z krajami spoza UE, odejmując od 100% procent, jaki stanowi granica morska oraz procent, jaki stanowi granica z krajami UE:

`100%-(14,7%+53%)=100%-67,7%=32,3%`

 

`"odp: Granica z krajami spoza UE ma 1156,986 km i stanowi 32,3% długości wszystkich polskich granic."`

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń cz. 2
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie