Matematyka

Autorzy:Jerzy Janowicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2013

Rozwiąż to spośród trzech ... 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Rozwiąż to spośród trzech ...

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Sprawdzamy czy liczba 8 spełnia pierwsze równanie.

`1.\ \ \ \ x-5=(4x+10)/6-4` 

`L=x-5=8-5=3` 

`P=(4x+10)/6-4=(4*8+10)/6-4=(32+10)/6-4=strike42^7/strike6^1-4=7-4=3` 

`L=P`

Liczba 8 spełnia pierwsze równanie.

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 

Sprawdzamy czy liczba 8 spełnia drugie równania.

`2.\ \ \ \ (x-2)(x+4)=x^2-3x+32` 

`L=(x-2)(x+4)=(8-2)(8+4)=6*12=72` 

`P=x^2-3x+32=8^2-3*8+32=64-24+32=40+32=72` 

`L=P`

Liczba 8 spełnia drugie równanie.  

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 

Sprawdzamy czy liczba 8 spełnia trzecie równanie.

`3.\ \ \ \ 1/2(x+6)+1/3(x+4)=1/6(x+6)` 

`L=1/2(x+6)+1/3(x+4)=1/2(8+6)+1/3(8+4)=1/strike2^1*strike14^7+1/strike3^1*strike12^4=7+4=11` 

`P=1/6(x+6)=1/6(8+6)=1/strike6^3*strike14^7=7/3=2 1/3` 

`L!=P`  

Liczba 8 nie spełnia trzeciego równania.

 

Rozwiążmy to równanie.

`1/2(x+6)+1/3(x+4)=1/6(x+6)` 

Mnożymy równanie obustronnie przez 6, aby usunąć ułamki.

`1/2(x+6)+1/3(x+4)=1/6(x+6)\ \ \ \ \ \ \ |*6` 

`strike6^3*1/strike2^1(x+6)+strike6^2*1/strike3^1(x+4)=strike6^1*1/strike6^1(x+6)` 

`3(x+6)+2(x+4)=x+6` 

`3x+18+2x+8=x+6` 

`5x+26=x+6\ \ \ \ \ |-x` 

`4x+26=6\ \ \ \ \ |-26` 

`4x=-20` 

`x=-5` 

 

Równanie spełnia liczba -5.