Matematyka

Czy kartka w kształcie kwadratu o boku długości 28 cm wystarczy 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Czy kartka w kształcie kwadratu o boku długości 28 cm wystarczy

13
 Zadanie

14
 Zadanie

Obliczamy pole kartki:
Bok kartki ma długość 28 cm. Kartka ma kształt kwadratu, zatem jej pole jest równe:
`P_("kartki")=(28cm)^2=784cm^2`  


Obliczamy pole powierzchni kuli:
Kula ma promień długości 8cm.
`P_("kuli")=4*pi*R^2=4*pi*(8cm)^2=4*pi*64cm^2=256picm^2` 
Przyjmijmy:
 `pi=3.14`      

Wtedy pole kuli jest równe:
`P_("kuli")=256cm^2*3.14=803.84cm^2` 

 

Porównujemy otrzymane wielkości:
`P_("kartki")<P_("kuli")` 

Odpowiedź:Pole kartki jest mniejsze od pola powierzchni kuli, więc kartka nie wystarczy aby całkowicie zawinąć w nią kulę.
DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 3
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie