Matematyka

Połącz linią równanie z parą ... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Połącz linią równanie z parą ...

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Sprawdźmy czy para liczb x = -2 1/2 oraz y = 1/2 spełnia równanie 2x+3y=-6.

`"L"=2*(-2 1/2)+3*1/2=strike2^1*(-5/strike2^1)+3/2=-5+1 1/2=- 3 1/2`

`"P"=-6`

`"L"!="P"`

 

Sprawdźmy czy para liczb x = 1,5 oraz y = 1 spełnia równanie 2x+3y=-6.

`"L"=2*1,5+3*1=3+3=6`

`"P"=-6`

 

`"L"!="P"`

 

Sprawdźmy czy para liczb x = -6 oraz y = 2 spełnia równanie 2x+3y=-6.

`"L"=2*(-6)+3*2=-12+6=-6`

`"P"=-6`

 

`"L"="P"`

Para liczb x = -6 i y = 2 spełnia równanie 2x+3y=-6.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

Sprawdźmy czy para liczb x = -2 1/2 oraz y = 1/2 spełnia równanie -4y+5x=2.

`"L"=(-strike4^2)*1/strike2^1+5*(-2 1/2)=-2+5*(-5/2)=-2-25/2=-2-12 1/2=-14 1/2`

`"P"=2`

`"L"!="P"`

 

Sprawdźmy czy para liczb x = 1,5 oraz y = 1 spełnia równanie -4y+5x=2.

`"L"=(-4)*1+5*1,5=-4+7,5=3,5`

`"P"=2`

`"L"!="P"`

 

Sprawdźmy czy para liczb x = -1 oraz y = 1 spełnia równanie -4y+5x=2.

`"L"=(-4)*1+5*(-1)=-4-5=-9`

`"P"=2`

`"L"!="P"`

 

Sprawdźmy czy para liczb x =2 oraz y = 2 spełnia równanie -4y+5x=2.

`"L"=(-4)*2+5*2=-8+10=2`

`"P"=2`

`"L"="P"`

Para liczb x = 2 i y = 2 spełnia równanie -4y+5x=2.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

Sprawdźmy czy para liczb x = -2 1/2 oraz y = 1/2 spełnia równanie -x-1/2y=1/2

`"L"=2 1/2-1/2*1/2=5/2-1/4=10/4-1/4=9/4`

`"P"=1/2`

`"L"!="P"`

 

Sprawdźmy czy para liczb x = 1,5 oraz y = 1 spełnia równanie -x-1/2y=1/2

`"L"=-1,5-1/2*1=-1,5-1/2=-1 1/2-1/2=-2`

`"P"=1/2`

`"L"!="P"`

 

Sprawdźmy czy para liczb x = -1 oraz y = 1 spełnia równanie -x-1/2y=1/2

`"L"=1-1/2*1=1-1/2=1/2`

`"P"=1/2`

`"L"="P"`

Para liczb x = -1 i y = 1 spełnia równanie -x-1/2y=1/2.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

Sprawdźmy czy para liczb x = -2 1/2 oraz y = 1/2 spełnia równanie -5x+y=-2

`"L"=(-5)*(-2 1/2)+1/2=(-5)*(-5/2)+1/2=25/2+1/2=26/2=13`

`"P"=-2`

`"L"!="P"`

 

Sprawdźmy czy para liczb x = 1,5 oraz y = 1 spełnia równanie -5x+y=-2

`"L"=(-5)*1,5+1=-7,5+1=-6,5`

`"P"=-2`

`"L"!="P"`

 

Sprawdźmy czy para liczb x = 1/2 oraz y = 1/2 spełnia równanie -5x+y=-2

`"L"=(-5)*1/2+1/2=-5/2+1/2=-4/2=-2`

`"P"=-2`

`"L"="P"`

Para liczb x = 1/2 i y = 1/2 spełnia równanie -5x+y=-2.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

Sprawdźmy czy para liczb x = -2 1/2 oraz y = 1/2 spełnia równanie 3x-3y=1,5

`"L"=3*(-2 1/2)-3*1/2=3*(-5/2)-3/2=-15/2-3/2=-18/2=-9`

`"P"=1,5`

`"L"!="P"`

 

Sprawdźmy czy para liczb x = 1,5 oraz y = 1 spełnia równanie 3x-3y=1,5

`"L"=3*1,5-3*1=4,5-3=1,5`

`"P"=1,5`

`"L"="P"`

Para liczb x = 1,5 i y = 1 spełnia równanie 3x-3y=1,5.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

Para liczb x = -2 1/2 oraz y = 1/2 nie spełnia żadnego równania.

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 3
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Cechy podzielności liczb

Cechy podzielności liczb ułatwiają znalezienie dzielników, zwłaszcza dużych liczb. Sprowadzają one rozwiązanie problemu podzielności liczb do prostych działań na niewielkich liczbach.

 1. Podzielność liczby przez 2

  Liczba jest podzielna przez 2, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0, 2, 4, 6 lub 8.

  Przykład:

  • 1896319128 → liczba jest podzielna przez 2, ponieważ ostatnią cyfrą jest 8.
    
 2. Podzielność liczby przez 3

  Liczba jest podzielna przez 3, gdy suma jej cyfr dzieli się przez 3.

  Przykład:

  • 7981272 → liczba jest podzielna przez 3, ponieważ suma jej cyfr (7+9+8+1+2+7+2=36) dzieli się przez 3.
    
 3. Podzielność liczby przez 4

  Liczba jest podzielna przez 4, gdy jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4.

  Przykład:

  • 21470092816 → liczba jest podzielna przez 4, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 16, a liczba 16 jest podzielna przez 4.
    
 4. Podzielność liczby przez 5

  Liczba jest podzielna przez 5, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0 lub 5.

  Przykład:

  • 182947218415 → liczba jest podzielna przez 5, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 5.
    
 5. Podzielność liczby przez 6

  Liczba jest podzielna przez 6, gdy jednocześnie dzieli się przez 2 i 3.

  Przykład:

  • 1248 → liczba jest podzielna przez 6, ponieważ dzieli się przez 2 (jej ostatnią cyfrą jest 8), a także dzieli się przez 3 (suma jej cyfr 1+2+4+8=15 jest liczbą podzielną przez 3).
    
 6. Podzielność liczby przez 9

  Liczba jest podzielna przez 9 , gdy suma jej cyfr jest podzielna przez 9.

  Przykład:

  • 1890351 -> liczba jest podzielna przez 9, ponieważ suma jej cyfr (1+8+9+0+3+5+1=27) jest podzielna przez 9.
    
 7. Podzielność liczby przez 10

  Liczba jest podzielna przez 10, gdy jej ostatnią cyfra jest 0.

  Przykład:

  • 1920481290 → liczba jest podzielna przez 10, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 0.
    
 8. Podzielność liczby przez 25

  Liczba jest podzielna przez 25, gdy dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 25.

  Przykład:

  • 4675 → liczba podzielna przez 25, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 75, a 75 jest podzielne przez 25
    
 9. Podzielność liczby przez 100

  Liczba jest podzielna przez 100, gdy jej dwie ostatnie cyfry to zera.

  Przykład:

  • 12491848100 → liczba jest podzielna przez 100, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry to zera.
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Zobacz także
Udostępnij zadanie