Matematyka

Policzmy to razem 3 (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era)

Drewnianą sześcienną kostkę o krawędzi ... 4.55 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Drewnianą sześcienną kostkę o krawędzi ...

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Rysunek pomocniczy:

Obliczamy pola powierzchni poszczególnych brył.

Otrzymane bryły są prostopadłościanami.

Pole powierzchni prostopadłościanu obliczamy ze wzoru:

`P_P=2(ab+bc+ac)`

gdzie a,b,c - długość, szerokość i wysokość prostopadłościanu.

 

I bryła ma wymiary: 15 cm, 12 cm, 36 cm.

`P_I=2*(15*12+12*36+15*36)=2*(180+432+540)=2*612=1224\ [cm^2]`

 

II bryła ma wymiary: 21 cm, 12 cm, 36 cm.

 

`P_II=2*(21*12+21*36+12*36)=2*(252+756+432)=2*1440=2880\ [cm^2]`

 

III bryła ma wymiary: 15 cm, 24 cm, 36 cm.

`P_(III)=2*(15*24+15*36+24*36)=2*(360+540+864)=2*1764=3528\ [cm^2]`

 

IV bryła ma wymiary: 21 cm, 24 cm, 36 cm.

`P_(IV)=2*(21*24+21*36+24*36)=2*(504+756+864)=2*2124=4248\ [cm^2]`

 

Odp: Pole powierzchni I bryły wynosi 1224 cm2, II bryły 288 cm2, III bryły 3528 cm2 oraz IV bryły 4284 cm2 .

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 3
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Proste, odcinki i kąty

Najprostszymi figurami geometrycznymi są: punkt, prosta, półprosta i odcinek.

 1. Punkt – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić go sobie jako nieskończenie małą kropkę lub ślad po wbitej cienkiej szpilce. Punkty oznaczamy wielkimi literami alfabetu.

  punkt
   
 2. Prosta – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić ją sobie jako niezwykle długą i cienką, naprężona nić lub ślad zgięcia wielkiej kartki papieru.

  Możemy też powiedzieć, że prosta jest figurą geometryczną złożoną z nieskończenie wielu punktów. Prosta jest nieograniczona, czyli nie ma ani początku ani końca. Proste oznaczamy małymi literami alfabetu.
   

  prosta

  Jeżeli punkt A należy do prostej a, to mówimy, że prosta a przechodzi przez punkt A.

  prosta-punkty

  $$A∈a$$ (czyt.: punkt A należy do prostej a); $$B∈a$$; $$C∉a$$ (czyt.: punkt C nie należy do prostej a); $$D∉a$$

  Przez jeden punkt można poprowadzić nieskończenie wiele prostych.

  prosta-przechodzaca-przez-punkty

  Przez dwa różne punkty A i B można poprowadzić tylko jedną prostą. Prostą przechodzącą przez dwa różne punkty A i B oznaczamy prostą AB.
   
 3. Półprosta – jedna z dwóch części prostej, na które punkt dzieli tę prostą, wraz z tym punktem. Inaczej mówiąc półprosta to część prostej ograniczona z jednej strony punktem, który jest jej początkiem.
   

  polprosta
   
 4. Odcinek – Jeżeli dane są dwa różne punkty A i B należące do prostej, to zbiór złożony z punktów A i B oraz z tych punktów prostej AB, które są zawarte między punktami A i B, nazywamy odcinkiem AB.


  odcinekab

  Punkty A i B nazywamy nazywamy końcami odcinka. Końce odcinków oznaczamy wielkimi literami alfabetu,natomiast odcinek możemy oznaczać małymi literami.
   
 5. Łamana – jest to figura geometryczna, będąca sumą skończonej liczby odcinków. Inaczej mówiąc, łamana to figura zbudowana z odcinków w taki sposób, że koniec jednego odcinka jest początkiem następnego odcinka.


  lamana
   

  Odcinki, z których składa się łamana nazywamy bokami łamanej, a ich końce wierzchołkami łamanej.
   

  • Jeśli pierwszy wierzchołek łamanej pokrywa się z ostatnim, to łamaną nazywamy zamkniętą.

   lamana-zamknieta
    
  • Jeśli pierwszy wierzchołek nie pokrywa się z ostatnim, to łamana nazywamy otwartą.

   lamana-otwarta
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie