Klasa
5 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 2001, Podręcznik

a) Jeśli dodamy dwie liczby nieparzyste, to otrzymamy liczbę parzystą.

Komentarze