Klasa
5 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 2001, Podręcznik

a) Jeżeli Jacek poziomo zakrywa trzy kolejne liczby na planszy 100 liczb, wówczas otrzymana suma będzie:

- liczba parzystą, jeżeli zakryte są dwie liczby nieparzyste i jedna parzysta,

- liczbą nieparzystą, jeżeli zakryte są dwie liczby parzyste oraz jedna nieparzysta.

Komentarze