Klasa
5 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 2001, Podręcznik

a) Jacek przykrył liczby: 52 oraz 62.

Suma liczb 52 i 62 jest liczbą parzystą, bo:

Komentarze