Matematyka

Matematyka 2001 (Podręcznik, WSiP)

Spróbuj ocenić, jakie mniej więcej będą wyniki ... 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

Spróbuj ocenić, jakie mniej więcej będą wyniki ...

9
 Zadanie

10
 Zadanie
11
 Zadanie
Problem
 Zadanie

a) 492 to około 500.  
311 to około 300. 
`500+300=800` 

Wynik będzie wynosił mniej więcej 800. 

Dokładny wynik to:
`492+311=803` 

Różnica między dokładnym wynikiem a oszacowanym wynosi 3. 


b) 563 to około 600. 
346 to około 300. 
`600-300=300` 

Wynik będzie wynosił mniej więcej 300. 

Dokładny wynik to:
`563-346=217` 

Różnica między dokładnym wynikiem a oszacowanym wynosi 83. 


c) 1234 to około 1200. 
387 to około 400. 
`1200+400=1600` 

Wynik będzie wynosił mniej więcej 1600.  

Dokładny wynik to:
`1234+387=1621` 

Różnica między dokładnym a oszacowanym wynikiem wynosi 21. 


d) 184 to około 200. 
207 to około 200. 
506 to około 500. 
`200+200+500=400+500=900`  

Wynik będzie wynosił mniej więcej 900. 

Dokładny wynik to:
`184+207+506=391+506=897` 

Różnica między dokładnym a oszacowanym wynikiem wynosi 3.


e) 987 to około 1000. 
592 to około 600. 
89 to około 100. 
`1000-600+100=400+100=500`  

Wynik będzie wynosił mniej więcej 500.

Dokładny wynik to:
`987-592+89=395+89=484` 

Różnica między dokładnym a oszacowanym wynikiem to 16. 


f) 739 to około 700. 
291 to około 300. 
408 to około 400. 
`700-300-400=400-400=0`    

Wynik będzie wynosił mniej więcej 0. 

Dokładny wynik to:
`739-291-408=448-408=40` 

Różnica między dokładnym a oszacowanym wynikiem wynosi 40.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Zobacz także
Udostępnij zadanie