Matematyka

Autorzy:Praca zbiorowa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Podstawa prostopadłościanu ma wymiary ... 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Podstawa prostopadłościanu ma wymiary ...

5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie

8
 Zadanie

9
 Zadanie
10
 Zadanie

Wykonajmy rysunek pomocniczy:

Obliczmy pole ściany niebieskiej:

`P_n=3*5=15[cm^2]` 

Obliczmy pole ściany żółtej:

`P_z=7*5=35[cm^2]` 

Obliczmy pole ściany czerwonej:

`P_c=7*3=21[cm^2]` 

Bryła ma dwie ściany czerwone, dwie ściany żółte oraz dwie ściany niebieskie.

Pole wszystkich ścian (pole powierzni) bryły obliczymy sumując wszystkie ściany.

`P_c=2*P_n+2*P_z+2*P_c` 

`P_c=2*15+2*35+2*21` 

`P_c=30+70+42=142[cm^2]` 

Pole wszystkich ścian wynosi 142 cm².