Matematyka

Oblicz pole trójkąta o podstawie ... 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

W zadaniu korzystamy ze wzoru na pole trójkąta:

`P_t=1/2*a*h`

gdzie a - długość podstawy, h - wysokość poprowadzona na tę podstawę.

 

a) a = 8m, h = 6 m

`P_t=1/strike2^1*strike8^4*6=24[m^2]`

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

b) a = 4 dm, h = 12 cm

Musimy zamienić jednostki. Zamieńmy dm na cm.

1 dm = 10 cm

4 dm = 40 cm

a = 40 cm, h = 12 cm

`P_t=1/strike2^1*strike40^20*12=240[cm^2]`

 

Możemy także zamienić jednostki na dm. Wówczas

1 cm = 0,1 dm

12 cm = 1,2 dm

a = 4 dm, h = 1,2 dm

`P_t=1/strike2^1*strike4^2*1,2=2,4[dm^2]`

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

c) a = 6,8 cm, h = 1 dm

Musimy zamienić jednostki. Zamieńmy dm na cm.

1 dm = 10 cm

a = 6,8 cm, h = 10 cm

`P_t=1/strike2^1*6,8*strike10^5=34[cm^2]`

 

Możemy także zamienić jednostki na dm. Wówczas

1 cm = 0,1 dm

6,8 cm = 0,68 dm

a = 0,68 dm, h = 1 dm

`P_t=1/2*0,68*1=0,34[dm^2]`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie