Matematyka

Autorzy:Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Uzasadnij, że pole kwadratu nie jest 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Wielkości są wprost proporcjonalne, jeśli ich iloraz jest stały. 

 

 

długość boku kwadratu `3`  `4`  `5` 
pole kwadratu `9`  `16`  `25` 
iloraz pola przez długość boku `9/3=3`  `16/4=4`  `25/5=5` 

 

Otrzymane iloray są różne, co oznacza, że pole kwadratu i długość jego boku nie są wielkościami wprost proporcjonalnymi.