Matematyka

Autorzy:Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Oliwia pomyślała pewną liczbę 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

`a)` 

Dodała do niej 3: 

`n+3` 

 

wynik pomnożyła przez 3: 

`3(n+3)=3n+9` 

 

od otrzymanego iloczynu odjęła 3: 

`3n+9-3=3n+6` 

 

otrzymaną różnicę podzieliła przez 3: 

` ` `(3n+6)/3=n+2` 

 

 

Można było to zapisać także za pomocą jednego wyrażenia: 

`(3(n+3)-3)/3=(3n+9-3)/3=(3n+6)/3=n+2` 

 

 

`b)` 

Jeśli końcowy wynik wynosi 88, to możemy zapisać: 

`n+2=88` 

`n=88-2=86` 

ODP: Oliwia pomyślała liczbę 86.