Matematyka

Stosunek długości boków czworokąta wynosi 2½:2:1½:3. 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Stosunek długości boków czworokąta wynosi 2½:2:1½:3.

37
 Zadanie
38
 Zadanie
39
 Zadanie
40
 Zadanie
41
 Zadanie

42
 Zadanie

Mamy stosunek długości boków czworokąta, który wynosi 2½:2:1½:3. Stosunek ten mówi nam, że jeśli jeden bok tego trójkąta stanowi 2½ danej długości, oznaczmy ją jako x, zatem ma długość 2½x, to drugi bok tego czworokąta stanowi 2x, trzeci 1½x, a czwarty 3x. Najdłuższy bok tego czworokąta to 3x, a najkrótszy-1½x. Na podstawie informacji, że najdłuższy bok czworokąta jest dłuższy od najkrótszego o 6 dm, sporządzamy równanie:

`3x= 1 1/2x+6 `

` ` `3x-1 1/2x=6`

`1 1/2x=6 \ \ \ \ \ \ |:1 1/2`

`x=4 \ "dm"`

Można teraz obliczyć długości boków kolejnych boków czworokąta:

`2 1/2x=2 1/2*4 \ "dm"=10 \ "dm"`

`2x=2*4 \ "dm"=8 \ "dm"`

`1 1/2x=1 1/2*4 \ "dm"=6 \ "dm"`

`3x=3* 4 \ "dm"=12 \ "dm"`

Mamy obliczyć obwód czworokąta w skali 1:3. Obwód w tej skali jest 3 razy mniejszy od rzeczywistego:

`O_(1:3)=(10 \ "dm"+8 \ "dm"+6 \ "dm"+12 \ "dm"):3=36 \ "dm":3=12 \ "dm"`

Odpowiedź:

Obwód tego czworokąta w skali 1:3 wynosi 12 dm.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 2
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

3634

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki dziesiętne i ich budowa
Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100, 1000...

Przykłady:

 • $$1/{10}= 0,1$$
 • $$2/{100}= 0,02$$
 • $${15}/{100}= 0,15$$
 • $$3/{1000}= 0,003$$
 • $${25}/{10}= 2,5$$

Ułamki dziesiętne zapisujemy bez użycia kreski ułamkowej, natomiast stosujemy przecinek (zwany przecinkiem dziesiętnym), który oddziela część całkowitą od części ułamkowej.
 

rys1
 

Pierwsze miejsce po przecinku oznacza części dziesiąte, drugie - części setne, trzecie - części tysiączne, czwarte - części dziesięciotysięczne itd.

Przykład:

cyfry po przecinku
 

Powyższy ułamek możemy rozpisać:

$$0,781= {700}/{1000}+{80}/{1000}+1/{1000}=7/{10}+8/{100}+1/{1000}$$ -> łatwo zauważyć, że 7 to części dziesiąte, 8 części setne, a 1 to części tysięczne.

  Ciekawostka

Zapis dziesiętny liczb został opracowany w XV wieku przez perskiego matematyka Al-Kaszi, w jego dziele Miftah al-hisab (Klucz do arytmetyki). Rozpowszechnienie zawdzięczamy jednak holenderskiemu uczonemu Simonowi Stevinowi, który 1585 r. w swej pracy De Thiende (Dziesięcina) omówił istotę ułamków dziesiętnych. Notacja Stevina odbiegała od obecnie stosowanej i była dość skomplikowana, została więc szybko zmieniona. Liczby z przecinkiem błyskawicznie przyjęły się i liczbę wymierną można było wyrazić już nie tylko w postaci ułamka zwykłego. Oddzielenie przecinkiem całości od części dziesiętnych było pomysłem angielskiego matematyka. J. Nepera.

Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie