Matematyka

Matematyka wokół nas 2 (Zbiór zadań, WSiP)

Trzy najdłuższe rzeki Polski to Wisła, Odra i Warta. 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Trzy najdłuższe rzeki Polski to Wisła, Odra i Warta.

37
 Zadanie
38
 Zadanie

39
 Zadanie

40
 Zadanie
41
 Zadanie
42
 Zadanie

Oznaczmy sobie jako x długość Odry. Jest ona o 193 km krótsza od Wisły, zatem Wisła jest od niej o 193 km dłuższa- długość Wisły będzie wynosić x+193. Odra jest o 46 km dłuższa od Warty, zatem Warta jest o 46 km krótsza od Odry, więc jej długość wynosi x-46. Ponieważ mamy podaną  sumę długości tych rzek na terenie Polski, musimy uwzględnić, że 13,1% długości rzeki Odry znajduje się poza granicami Polski, zatem pozostała jej część, czyli 100%-13,1%=86,9% znajduje się na terenie naszego kraju, sporządzamy równanie:

`86,9%*x+x+193+x-46=2597`

`0,869x+2x+147=2597`

`2,869x=2450 \ \ \ \ \ |:2,869`

`x~~854`

`x+193=854+193=1047`

`x-46=854-46=808`

Odpowiedź:

Długość rzeki Odry wynosi 854 km, długość rzeki Warty- 808 km, długość Wisły- 1047 km.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 2
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

10348

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Kwadraty i sześciany liczb

Iloczyn jednakowych czynników możemy zapisać krócej - w postaci potęgi.

 1. Iloczyn dwóch takich samych liczb (czynników) nazywamy kwadratem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi drugiej.
  Przykład:
  $$5•5=5^2 $$, czytamy: „kwadrat liczby pięć” lub „pięć do potęgi drugiej”

 2. Iloczyn trzech takich samych czynników nazywamy sześcianem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi trzeciej.
  Przykład:
  $$7•7•7=7^3$$, czytamy: „sześcian liczby siedem” lub „siedem do potęgi trzeciej”

 3. Gdy występuje iloczyn więcej niż trzech takich samych czynników mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiony do potęgi takiej ile jest czynników.
  Przykład:
  $$3•3•3•3•3=3^5 $$, czytamy: „trzy do potęgi piątej”

  $$2•2•2•2•2•2•2=2^7 $$, czytamy: „dwa do potęgi siódmej”
   

potegi-nazewnictwo
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie