Matematyka

Autorzy:Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Liczby 4³√4, 3³√9, 5√2 uszeregowane malejąco to: 4.13 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

`4root(3)4=root(3)64*root(3)4=root(3)(64*4)=root(3)256`

`3root(3)9=root(3)27*root(3)9=root(3)(27*9)=root(3)243`

`5sqrt2=sqrt25*sqrt2=sqrt(25*2)=sqrt50~~sqrt49=7=root(3)(343)`

 

`root(3)343>root(3)256>root(3)243`

`5sqrt2>4root(3)4>3root(3)9`

Odpowiedź:

A.