Matematyka

Autorzy:Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

W tabelce, na diagramie 4.14 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

W tabelce, na diagramie

10
 Zadanie

11
 Zadanie

`I\ \ \ -\ \ \ B`  

Sprawdźmy, czy podane wartości spełniają wzór A:

`x=-2\ \ \ ->\ \ \ y=x+2=-2+2=0ne-4` 

Po podstawieniu do wzoru dla argumentu -2 otrzymaliśmy wartość 0, a ta wartość ma wynosić -4, więc sprawdzamy dalej.

Podstawiamy do wzoru B:

`x=-2\ \ \ ->\ \ \ y=x-2=-2-2=-4` 

`x=-1\ \ \ ->\ \ \ y=-1-2=-3` 

`x=0\ \ \ ->\ \ \ y=0-2=-2` 

`x=1\ \ \ ->\ \ \ y=1-2=-1` 

`x=2\ \ \ ->\ \ \ y=2-2=0` 

 

Wszystkie otrzymane wartości są zgodne z wartościami podanymi w tabelce, więc wzór B jest prawidłowy. 

 

 

`II\ \ \ -\ \ \ F` 

Sprawdźmy, czy podane wartości spełniają wzór A:

`x=-2\ \ \ ->\ \ \ y=x+2=-2+2=0ne5`  

Po podstawieniu do wzoru dla argumentu -2 otrzymaliśmy wartość 0, a ta wartość ma wynosić 5, więc sprawdzamy dalej.

Sprawdzamy wzór C:

`x=-2\ \ \ ->\ \ \ y=2x=2*(-2)=-4ne5` 
Po podstawieniu do wzoru dla argumentu -2 otrzymaliśmy wartość -4, a ta wartość ma wynosić 5, więc sprawdzamy dalej.

Sprawdzamy wzór D:

`x=-2\ \ \ ->\ \ \ y=-2x=-2*(-2)=4ne5` 

Po podstawieniu do wzoru dla argumentu -2 otrzymaliśmy wartość 4, a ta wartość ma wynosić 5, więc sprawdzamy dalej.

Sprawdzamy wzór E:

`x=-2\ \ \ ->\ \ \ y=x^2=(-2)^2=(-2)*(-2)=4ne5` 

Po podstawieniu do wzoru dla argumentu -2 otrzymaliśmy wartość 4, a ta wartość ma wynosić 5, więc sprawdzamy dalej.

Sprawdzamy wzór F:

`x=-2\ \ \ ->\ \ \ y=x^2+1=(-2)^2+1=4+1=5` 

`x=-1\ \ \ ->\ \ \ y=(-1)^2+1=1+1=2`  

`x=0\ \ \ ->\ \ \ y=0^2+1=0+1=1` 

`x=1\ \ \ ->\ \ \ y=1^2+1=1+1=2` 

`x=2\ \ \ ->\ \ \ y=2^2+1=4+1=5` 

 

Wszystkie otrzymane wartości są zgodne z wartościami podanymi w tabelce, więc wzór F jest prawidłowy. 

 

 

 

`III\ \ \ -\ \ \ C` 

Z wykresu odczytujemy, że do wykresu funkcji należą punkty o współrzędnych (-2, -4), (-1, -2), (0, 0), (1, 2), (2, 4). Pierwsza współrzędna to x, druga współrzędna to y. 

Sprawdźmy, czy podane wartości spełniają wzór A:

`x=-2\ \ \ ->\ \ \ y=x+2=-2+2=0ne-4` 

Po podstawieniu do wzoru dla argumentu -2 otrzymaliśmy wartość 0, a ta wartość ma wynosić -4 więc sprawdzamy dalej.

Sprawdzamy wzór C:

`x=-2\ \ \ ->\ \ \ y=2x=2*(-2)=-4` 

`x=-1\ \ \ ->\ \ \ y=2*(-1)=-2` 

`x=0\ \ \ ->\ \ \ y=2*0=0` 

`x=1\ \ \ ->\ \ \ y=2*1=2` 

`x=2\ \ \ ->\ \ \ y=2*2=4` 

 

Wszystkie otrzymane wartości są zgodne z wartościami podanymi w tabelce, więc wzór C jest prawidłowy.