Matematyka

Na rysunkach przedstawiono wykresy funkcji 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Na rysunkach przedstawiono wykresy funkcji

24
 Zadanie
25
 Zadanie

1
 Zadanie

 

  `a)`  `b)`  `c)`  `d)` 

miejsca zerowe

(argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartość 0)

`x=-4` 

`x=-1` 

`x=3` 

`x=5` 

`x=-4` 

`x=3` 

`x=6` 

`x=4` 

`x=5` 

`x=6` 

`x=7` 

UWAGA:

Liczby -6 i -4 nie są miejscami zerowymi, bo nie należą do dziedziny funkcji (mamy dla nich kółeczka niezamalowane)

`x~~-5 1/2`

(nie da się odczytać dokładnych współrzędnych, dlatego podajemy przybliżoną wartość)

`x=-2` 

`x=6` 

największa wartość funkcji `y=3`  `y=2`  `y=3`  `y=6` 
najmniejsza wartość funkcji `y=-3`  `y=-4`  `y=-5`  `y=-5` 
wartość przyjmowana przez funkcję dla argumentu 2 `y=3`   `y=1`   `y=-5`   `y=4`  
argument, któremu odpowiada wartość -3  ` ` `x=4` 

`x=-6` 

`x=4` 

`-3<=x<=-2` 

`x~~3 1/2` 

`x=-4` 

`x~~6 1/2` 

dziedzina funkcji `x in {-4,\ -3,\ -2},\ \ -1<=x<8`  `-7<=x<8`  `-6<x<4,\ \ x in {5,\ 6,\ 7}`  `-6<x<=7` 
zbiór wartości funkcji `-3<=y<=3`  `-4<=y<=2`  `-5<=y<=3`  `-5<=y<=6` 

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

01-11-2017
dzięki
Informacje
Matematyka wokół nas 2
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Odejmowanie ułamków zwykłych
 1. Odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach – odejmujemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

  Przykład:

  • $$5/6-2/6= 3/6= {3÷3}/{6÷3}=1/2$$

    Uwaga

  Gdy w wyniku odejmowania ułamków otrzymamy ułamek niewłaściwy, warto wyłączyć z niego całości.
  Często ułamek otrzymany w wyniku można skrócić, czyli podzielić licznik i mianownik przez tę samą liczbę.

 2. Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach – najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika (czyli tak je rozszerzamy lub skracamy, aby otrzymać w mianowniku taką samą liczbę), następnie wykonujemy odejmowanie.

  Przykład:

  • $$3/{10}- 1/5=3/{10}- {1•2}/{5•2}=3/{10}- 2/{10}=1/{10}$$
    
 3. Odejmowanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają takie same mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, a następnie wykonujemy odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/3= {2•3+1}/3-{1•3+1}/3=7/3-4/3=3/3=1$$
  • II sposób – oddzielnie odejmujemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które mają identyczne mianowniki.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/3= 2 + 1/3- 1 - 1/3= 2 – 1 + 1/3- 1/3= 1 + 0 = 1$$
    
 4. Odejmowanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają różne mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, następnie sprowadzamy je do wspólnego mianowniku, a potem wykonujemy odejmowanie.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/2= {2•3+1}/3-{1•2+1}/2=7/3-3/2={7•2}/{3•2}-{3•3}/{2•3}={14}/6-9/6=5/6$$
  • II sposób – oddzielnie odejmujemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika.

   Przykład:

   $$2 1/2- 1 1/3= 2 + 1/2- 1 - 1/3= 2 - 1 + 1/2-1/3= 1 +{1•3}/{2•3}-{1•2}/{3•2}= 1 + 3/6- 2/6= 1 + 1/6= 1 1/6$$
 
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie