Matematyka

Matematyka wokół nas 2 (Zbiór zadań, WSiP)

Narysuj wykres funkcji 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

`a)`

Jeśli dziedziną jest zbiór liczb naturalnych mniejszych lub równych 4, to dziedziną jest zbiór {0, 1, 2, 3, 4}. Wykresem będzie więc zbiór punktów. 

Obliczmy, jakie są wartości funkcji dla tych argumentów: 

`x=0\ \ \ ->\ \ \ y=-4*0=0`

`x=1\ \ \ ->\ \ \ y=-4*1=-4`

`x=2\ \ \ ->\ \ \ y=-4*2=-8`

`x=3\ \ \ ->\ \ \ y=-4*3=-12`

`x=4\ \ \ ->\ \ \ y=-4*4=-16`

  

 

 

`b)`

Jeśli dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych większych lub równych -1, to wykresem będzie prosta. 

Obliczmy wartości funkcji dla dwóch argumentów należących do dziedziny - przez te punkty będzie przechodzić prosta. 

`x=-1\ \ \ ->\ \ \ y=-4*(-1)=4`

`x=2\ \ \ \ \ ->\ \ \ y=-4*2=-8`

 

`c)`

Jeśli dziedziną jest zbiór liczb całkowitych większych od -3 oraz mniejszych lub równych 2, to dziedziną jest zbiór {-2, -1, 0, 1, 2}. 

Obliczmy, jakie są wartości funkcji dla tych argumentów: 

`x=-2\ \ \ ->\ \ \ y=-4*(-2)=8`

`x=-1\ \ \ ->\ \ \ y=-4*(-1)=4`

`x=0\ \ \ \ \ ->\ \ \ y=-4*0=0`

`x=1\ \ \ \ \ ->\ \ \ y=-4*1=-4`

`x=2\ \ \ \ \ ->\ \ \ y=-4*2=-8`

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 2
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Zobacz także
Udostępnij zadanie