Matematyka

Wykonaj mnożenie. Obliczenia przedstaw na grafie 4.44 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Wykonaj mnożenie. Obliczenia przedstaw na grafie

15
 Zadanie

16
 Zadanie
17
 Zadanie
18
 Zadanie
19
 Zadanie

`a)\ (2a-b)(a-7b)(5-c)=(2a^2-14ab-ab+7b^2)(5-c)=(2a^2-15ab+7b^2)(5-c)=`

`\ \ \ =10a^2-2a^2c-75ab+15abc+35b^2-7b^2c`

`b)\ (a-3)(b-1)(c+8)=(ab-a-3b+3)(c+8)=`

`\ \ \ =abc+8ab-ac-8a-3bc-24b+3c+24`

`c)\ -(a-1)(c-2)(b+3)=(-a+1)(c-2)(b+3)=(-ac+2a+c-2)(b+3)=`

`\ \ \ =-abc-3ac+2ab+6a+bc+3c-2b-6`

`d)\ z(y-2)(3x-1)(y-4)=(yz-2z)(3x-1)(y-4)=(3xyz-yz-6xz+2z)(y-4)=`

`\ \ \ =3xy^2z-12xyz-y^2z+4yz-6xyz+24xz+2yz-8z`

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Zobacz także
Udostępnij zadanie