Matematyka

Autorzy:Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Napisz wzór takiej funkcji liniowej, której wykres z częścią ujemną osi y tworzy kąt ostry. 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Napisz wzór takiej funkcji liniowej, której wykres z częścią ujemną osi y tworzy kąt ostry.

14
 Zadanie
15
 Zadanie
16
 Zadanie
17
 Zadanie

18
 Zadanie

19
 Zadanie
20
 Zadanie

Szukamy takiej funkcji, której wykres tworzy kąt ostry z ujemną częścią osi y. 

Wykres pomocniczy takiej funkcji to:

Zauważmy, że funkcja ta jest funkcją malejącą, czyli współczynnik kierunkowy jest ujemny.
`a<0` 

Punkt przecięcia wykresu z osią Y ma współrzędne (0,b). 
Wykres przecina oś Y w jej ujemnej części, czyli wyraz wolny b również musi być ujemny. 
`b<0` 


Każda funkcja, której współczynnik kierunkowy oraz wyraz wolny są ujemne będzie nachylona pod kątem ostrym do ujemnej części osi Y. 

Przykłady takich funkcji to:
`y=-1/2x-5` 

`y=-3x-1/6` 

`y=-7/5x-11/4` 

`y=-4x-7`