Matematyka

Autorzy:Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Obwód trapezu równoramiennego o bokach y, x, x, x jest równy 12. 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Obwód trapezu równoramiennego o bokach y, x, x, x jest równy 12.

16
 Zadanie
17
 Zadanie

18
 Zadanie

19
 Zadanie

Boki trapezu mają długość y, x, x, x. Obwód tego trapezu wynosi 12. Zatem:
`y+x+x+x=12` 
`y+3x=12` 

Należy pamiętać że y i x to długości boków, więc x i y muszą być liczbami dodatnimi (x>0 i y>0). 

Chcąc przedstawić w układzie współrzędnych rozwiązanie tego równania przekształcamy je tak, aby otrzymać równanie funkcji. Otrzymamy:
`y=-3x+12` 

Wykres funkcji ma postać:

Wykresem tego równania jest fragment prostej (odcinek) leżący w I ćwiartce układu współrzędnych, gdyż obie współrzędne punktów należących do tego wykresu muszą być dodatnie (oznaczają długości boków). 

Do wykresu funkcji należy punkt (1,9). Sprawdzamy, czy spełnia on równanie. 
`3x+y=12` 
`3*1+9=12` 
`3+9=12` 
`12=12` 
Równość jest prawdziwa, więc współrzędne punktu (1,9) spełniają równanie. 

Do wykresu funkcji należy punkt (2,6). Sprawdzamy, czy spełnia on równanie.
`3x+y=12` 
`3*2+6=12` 
`6+6=12` 
Równość jest prawdziwa, więc współrzędne punktu (2,6) spełniają równanie. 

Do wykresu należy punkt (3,3). Sprawdzamy, czy spełnia on równanie. 
`3x+y=12` 
`3*3+3=12` 
`9+3=12` 
`12=12` 
Równość jest prawdziwa, więc współrzędne punktu (3,3) spełniają równanie.