Matematyka

Matematyka 2001 (Podręcznik, WSiP)

Obwód trapezu równoramiennego o bokach y, x, x, x jest równy 12. 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Obwód trapezu równoramiennego o bokach y, x, x, x jest równy 12.

16
 Zadanie
17
 Zadanie

18
 Zadanie

19
 Zadanie

Boki trapezu mają długość y, x, x, x. Obwód tego trapezu wynosi 12. Zatem:
`y+x+x+x=12` 
`y+3x=12` 

Należy pamiętać że y i x to długości boków, więc x i y muszą być liczbami dodatnimi (x>0 i y>0). 

Chcąc przedstawić w układzie współrzędnych rozwiązanie tego równania przekształcamy je tak, aby otrzymać równanie funkcji. Otrzymamy:
`y=-3x+12` 

Wykres funkcji ma postać:

Wykresem tego równania jest fragment prostej (odcinek) leżący w I ćwiartce układu współrzędnych, gdyż obie współrzędne punktów należących do tego wykresu muszą być dodatnie (oznaczają długości boków). 

Do wykresu funkcji należy punkt (1,9). Sprawdzamy, czy spełnia on równanie. 
`3x+y=12` 
`3*1+9=12` 
`3+9=12` 
`12=12` 
Równość jest prawdziwa, więc współrzędne punktu (1,9) spełniają równanie. 

Do wykresu funkcji należy punkt (2,6). Sprawdzamy, czy spełnia on równanie.
`3x+y=12` 
`3*2+6=12` 
`6+6=12` 
Równość jest prawdziwa, więc współrzędne punktu (2,6) spełniają równanie. 

Do wykresu należy punkt (3,3). Sprawdzamy, czy spełnia on równanie. 
`3x+y=12` 
`3*3+3=12` 
`9+3=12` 
`12=12` 
Równość jest prawdziwa, więc współrzędne punktu (3,3) spełniają równanie. 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie