Matematyka

Autorzy:Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Napisz wzór funkcji liniowej, która przyjmuje wartości dodatnie dla argumentów mniejszych od -1, 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Napisz wzór funkcji liniowej, która przyjmuje wartości dodatnie dla argumentów mniejszych od -1,

21
 Zadanie
22
 Zadanie
23
 Zadanie
24
 Zadanie

25
 Zadanie

Funkcja przyjmuje wartości dodatnie dla argumentów mniejszych od -1, a wartości ujemne dla argumentów większych od -1. 
Miejscem zerowym funkcji jest więc x=-1. 
Oznacza to, że funkcja przecina oś X w punkcie (-1,0). 

Wstawiamy współrzędne tego punktu do wzoru funkcji:
`0=a*(-1)+b` 
`0=-a+b` 

Do wykresu tej funkcji należy również punkt (0,-4). 
Punkt, którego pierwsza współrzędna jest równa 0, to punkt znajdujący się na osi Y.
Jego druga współrzędna określa wyraz wolny funkcji, czyli b.
Oznacza to, że b=-4.

Wstawiamy tę wartość do wzoru funkcji.
`0=-a-4` 
Możemy teraz już obliczyć wartość a.
`a=-4` 


Znamy już teraz wartość a i b. Możemy napisać wzór funkcji. Ma on postać:
`y=-4x-4`