Matematyka

Justyna chciała wyznaczyć argumenty, dla których funkcja 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Justyna chciała wyznaczyć argumenty, dla których funkcja

21
 Zadanie

22
 Zadanie

23
 Zadanie
24
 Zadanie
25
 Zadanie

Dodatnie wartości funkcji to takie y, które są większe od 0 (y>0). Szukamy więc dla jakich x funkcja przyjmuje wartości dodatnie. 
Wzór funkcji to: y=9x-27. Y ma być większe od 0. Y jest równe 9x-27, więc 9x-27 również musi być większe od 0. 
`9x-27>0` 

Obliczamy dla jakich x nierówność ta zachodzi. Będą to te argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie. 
`9x>27` 
`x>3`  

Funkcja przyjmuje wartości dodatnie dla x>3. 


Ujemne wartości funkcji to takie y, które są mniejsze od 0 (y<0). Szukamy więc dla jakich x funkcja przyjmuje wartości ujemne. 
Wzór funkcji to: y=9x-27. Y ma być mniejsze od 0. Y jest równe 9x-27, więc 9x-27 również musi być mniejsze od 0. 
`9x-27<0` 

Obliczamy dla jakich x nierówność ta zachodzi. Będą to te argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości ujemne.
`9x<27` 
`x<3` 

Funkcja przyjmuje wartości ujemne dla x<3.  

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie