Matematyka

Narysuj wykres funkcji y=3x. W tym samym układzie współrzędnych narysuj wykres funkcji, która dla każdego 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Narysuj wykres funkcji y=3x. W tym samym układzie współrzędnych narysuj wykres funkcji, która dla każdego

1
 Zadanie

 

 • wykresem każdej z tych funkcji jest prosta; 


 • proste te są do siebie równoległe; 


 • I. y=3x+1 (bo dla każdego argumentu przyjmuje wartość o 1 większą). 
  II. y=3x+2,5 (bo dla każdego argumentu przyjmuje wartość o 2,5 większą). 
  III. y=3x-2 (bo dla każdego argumentu przyjmuje wartość o 2 mniejszą). 
  IV. y=3x-3,5 (bo dla każdego argumentu przyjmuje wartość o 3,5 mniejszą). 


 • Współrzędne przecięcia z osią y to:
  I. (0; 1)
  II. (0; 2,5)
  III. (0; -2)
  IV. (0; -3,5)


 • Punkt przecięcia z osią y to wyraz wolny wzoru funkcji (wyraz wolny funkcji to współrzedna y punktu przecięcia z osią y). 
  Do wyjściowego wzoru dodajemy lub odejmujemy taką liczbę, o jaką wartości są mniejsze lub większe i otrzymujemy wzór nowej funkcji (równoległej do wyjściowej). 
  Jeśli wyraz wolny jest liczbą dodatnią, to przesuwamy wykres funkcji do góry. 
  Jeśli wyraz wolny jest liczbą ujemną, to przesuwamy wykres funkcji w dół. DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.

  Przykłady: `3/8, \ \ \ 23/36, \ \ \ 1/4, \ \ \ 0/5` 

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego licznik jest większy od mianownika lub jemu równy. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1 lub równą 1.

  Przykłady:  `15/7, \ \ \ 3/1, \ \ \ 129/5, \ \ \ 17/17` 

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom