Matematyka

Autorzy:Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Marta narysowała kilka trójkątów prostokątnych i na ich bokach zbudowała kwadraty. 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Marta narysowała kilka trójkątów prostokątnych i na ich bokach zbudowała kwadraty.

Kwadraty na trójkącie
 Zadanie

`->` 

`"Jeśli dodamy"\ "P"_"a"\"i P"_"b"\"to otrzymamy P"_"c"` 

`"np. P"_"a"=1,\ "P"_"b"=4,\ "P"_"c"="P"_"a"+"P"_"b"=1+4=5` 

 

`"Tabelka: "`

 

`"P"_"a"`

`"P"_"b"`

`"P"_"c"`

`"I."`

`1`

`25`

`26 (1+25)`

`"II."`

`1`

`36`

`37 (1+36)`

`"III."`

`4`

`4`

`8 (4+4)`

`"IV."`

`4`

`25`

`29 (4+25)`

`"V."`

`9`

`9`

`18 (9+9)`

`"VI."`

`9`

`16`

`25 (9+16)`

`"VII."`

`9`

`25`

`34 (9+25)`

`"VIII."`

`9`

`36`

`45 (9+36)`

`"IX."`

`16`

`25`

`41 (16+25)`

`"X."`

`16`

`36`

`52 (16+36)`

`"XI."`

`25`

`25`

`50 (25+25)`

`"XII."`

`25`

`36`

`61 (25+36)`

`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`->`

`"Suma pól kwadratów zbudowanych na przyprostokątnych trójkąta prostokątnego" `
`"jest równa polu kwadratu zbudowanego na przeciwprostokątnej trójkąta."`
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`->`

`"Pole kwadratu o boku długości a to:"`
`"P"_"a"="a"^2` 

`"Pole kwadratu zbudowanego na boku o długości c to:"`
`"P"_"c"="c"^2` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`->`

`"Zależność między polami kwadratów to"\ ("P"_"a"+"P"_"b"="P"_"c")":"`
`"a"^2+"b"^2="c"^2`