Matematyka

Pole rombu P można obliczyć, mając podane długości jego przekątnych 5.0 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Pole rombu P można obliczyć, mając podane długości jego przekątnych

15
 Zadanie
16
 Zadanie
17
 Zadanie
18
 Zadanie
19
 Zadanie
20
 Zadanie

21
 Zadanie

22
 Zadanie
23
 Zadanie

Przekątne rombu mają długości:
`d_1 \ i \ d_2` 


Pole rombu to połowa iloczynu długości jego przekątnych. Zatem:
`P=(d_1*d_2)/2` 


Wyznaczamy teraz długość d₂:
`P=(d_1*d_2)/2 \ \ \ \ \ \ \ |*2` 
`2P=d_1*d_2 \ \ \ \ \ \ |:d_1` 

`d_2=(2P)/d_1` 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie