Matematyka

Autorzy:Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Jakie miary mają kąty 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka


Kąt α oraz kąt o mierze 123° tworzą kąt półpełny.
Obliczamy miarę kąta α:
α+123°=180°     |-123°
α=57°

Kąt ß oraz kąt o mierze 123° są kątami wierzchołkowymi, czyli miara kąta ß wynosi 123°.
ß=123°

Kąt γ oraz kąt α są kątami wierzchołkowymi, czyli miara kąta γ jest równa mierze kąta α. Miara kąta γ wynosi 57°.
γ=57°

Kąty o mierze 90°, 30° oraz kąt α tworzą kąt półpełny. 
Obliczamy miarę kąta α:
90°+30°+α=180°
120°+α=180°        |-120°
α=60°

Kąt ß oraz kąt o mierze 90° są kątami wierzchołkowymi. Miara kąta ß jest równa 90°.
ß=90°

Kąt γ oraz kąt o mierze 30° są kątami wierzchołkowymi. Miara kąta γ jest równa 30°.
γ=30°

Kąt δ oraz kąt α są kątami wierzchołkowymi. Miara kąta γ jest równa mierze kąta α i wynosi 60°.
δ=60°


Kąt α oraz kąt o mierze 110° są kątami wierzchołkowymi. Miara kąta α jest równa 110°.
α=110°

Kąty o mierze 40°, 110° oraz kąt ß tworzą kąt półpełny. 
Obliczamy miarę kąta α:
40°+110°+ß=180°
150°+ß=180°        |-150°
ß=30°

Kąt γ oraz kąt o mierze 40° są kątami wierzchołkowymi. Miara kąta γ jest równa 40°.
γ=40°

Kąt δ oraz kąt ß są kątami wierzchołkowymi. Miara kąta γ jest równa mierze kąta ß i wynosi 30°.
δ=30°