Matematyka

Jakie miary mają kąty 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka


Kąt α oraz kąt o mierze 121° tworzą kąt półpełny, którego miara wynosi 180°. 
Obliczamy miarę kąta α:
α+121°=180°       |-121°
α=59°

Kąt ß oraz kąt o mierze 35° tworzą kąt półpełny, którego miara wynosi 180°. 
Obliczamy miarę kąta ß:
ß+35°=180°       |-35°
ß=145°

Kąt γ oraz kąt o mierze 132° tworzą kąt półpełny, którego miara wynosi 180°. 
Obliczamy miarę kąta γ:
γ+132°=180°       |-132°
γ=48°

Kąt δ oraz kąt o mierze 90° tworzą kąt półpełny, którego miara wynosi 180°. 
Obliczamy miarę kąta δ:
δ+90°=180°       |-90°
α=90°

Kąt α oraz kąty o miarach 22° i 76° tworzą kąt półpełny, którego miara wynosi 180°. 
Obliczamy miarę kąta α:
α+22°+76°=180°
α+98°=180°         |-98°
α=82°

Kąt ß oraz kąty o miarach 86° i 58° tworzą kąt półpełny, którego miara wynosi 180°. 
Obliczamy miarę kąta ß:
ß+86°+58°=180°       
ß+144°=180°       |-144°
ß=36°

Kąt γ, kąt o mierze 10° oraz dwa kąty o mierze 45° tworzą kąt półpełny, którego miara wynosi 180°. 
Obliczamy miarę kąta γ:
γ+10°+2∙45°=180°       
γ+100°=180°       |-100°
γ=80°

Kąt δ oraz kąty o miarach 42°, 40° i 28° tworzą kąt półpełny, którego miara wynosi 180°. 
Obliczamy miarę kąta δ:
δ+42°+40°+28°=180° 
δ+110°=180°         |-110°
δ=70°

 

Dwa kąty α oraz kąt o mierze 102° tworzą kąt półpełny, którego miara wynosi 180°. 
Obliczamy miarę kąta α:
2α+102°=180°      |-102°
2α=78°           |:2
α=39°

Kąt ß oraz kąt o mierze ß+124° tworzą kąt półpełny, którego miara wynosi 180°. 
Obliczamy miarę kąta ß:
ß+ß+124°=180°       
2ß+124°=180°       |-124°
2ß=56
ß=28°

Kąt 4γ oraz kąt 6γ tworzą kąt półpełny, którego miara wynosi 180°. 
Obliczamy miarę kąta γ:
4γ+6γ=180°       
10γ=180°       |:10
γ=18°

Kąty 2δ, 3δ+45°, δ-5° oraz δ tworzą kąt półpełny, którego miara wynosi 180°. 
Obliczamy miarę kąta δ:
2δ+3δ+45°+δ-5°+δ =180° 
7δ+40°=180°         |-40°
7δ=140°              |:7 
δ=20°

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 1
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie pisemne
 1. Zapisujemy dzielną, nad nią kreskę, a obok, po znaku dzielenia, dzielnik. W naszym przykładzie podzielimy liczbę 1834 przez 14, inaczej mówiąc zbadamy ile razy liczba 14 „mieści się” w liczbie 1834.

  dzielenie1
   
 2. Dzielimy pierwszą cyfrę dzielnej przez dzielnik. Jeśli liczba ta jest mniejsza od dzielnika, to bierzemy pierwsze dwie lub więcej cyfr dzielnej i dzielimy przez dzielnik. Inaczej mówiąc, w dzielnej wyznaczamy taką liczbę, którą można podzielić przez dzielnik. Wynik dzielenia zapisujemy nad kreską, a resztę z dzielenia zapisujemy pod spodem (pod dzielną).

  W naszym przykładzie w dzielnej bierzemy liczbę 18 i dzielimy ją przez 14, czyli sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 18. Liczba 14 zmieści się w 18 jeden raz, jedynkę piszemy nad kreską (nad ostatnią cyfrą liczby 18, czyli nad 8). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 i wynik 14 wpisujemy pod liczbą 18, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 18-14=4 i wynik 4 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać następująco: 18÷14=1 reszty 4.

  dzielenie2
   
 3. Do wyniku odejmowania opisanego w punkcie 2, czyli do otrzymanej reszty z dzielenia dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik. Tak jak poprzednio wynik zapisujemy nad kreską, a pod spodem resztę z tego dzielenia.
  W naszym przykładzie wygląda to następująco: do 4 dopisujemy cyfrę 3 (czyli kolejną cyfrę, która znajduje się za liczbą 18) i otrzymujemy liczbę 43, którą dzielimy przez dzielnik 14. Inaczej mówiąc sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 43. Liczba 14 zmieści się w 43 trzy razy, czyli 3 piszemy nad kreską (za 1), a następnie wykonujemy mnożenie 3•14=42i wynik 42 zapisujemy pod liczbą 43, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 43-42=1 i wynik 1 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać: 43÷14=3 reszty 1.

  dzielenie2
   
 4. Analogicznie jak poprzednio do otrzymanej reszty dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik.
  W naszym przykładzie:
  do 1 dopisujemy ostatnią cyfrę dzielnej, czyli 4. Otrzymujemy liczbę 14, którą dzielimy przez dzielnik 14, w wyniku otrzymujemy 1 i wpisujemy ją nad kreską (po3). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 w wynik 14 zapisujemy pod 14, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 14-14=0.
  Opisane postępowanie możemy zapisać 14÷14=1, czyli otrzymaliśmy dzielenie bez reszty, co kończy nasze dzielenie.

  dzielenie3
   
 5. Wynik dzielenia liczby 1834 przez 14 znajduje się nad kreską, czyli otrzymujemy ostatecznie iloraz 1834÷14=131.

Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie