Matematyka

Autorzy:Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Do pierwszego z danych wzorów podstaw drugi 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Do pierwszego z danych wzorów podstaw drugi

6
 Zadanie
7
 Zadanie
8
 Zadanie
9
 Zadanie
10
 Zadanie

11
 Zadanie

a) W miejsce c w pierwszym wzorze wstawiamy wartość c z drugiego wzoru. 
`a=b+c, \ \ \ \ \ \ \ \ c=d+e` 
`a=b+d+e` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


b) W miejsce c w pierwszym wzorze wstawiamy wartość c z drugiego wzoru.
`a=b-c, \ \ \ \ \ \ \ \ c=d-e`    
`a=b-(d-e)` 
`a=b-d+e` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


c) W miejsce c w pierwszym wzorze wstawiamy wartość c z drugiego wzoru.
`a=bc, \ \ \ \ \ \ \ \ c=d-e` 
`a=b(d-e)`  
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


d) W miejsce c w pierwszym wzorze wstawiamy wartość c z drugiego wzoru.
`a=b/c, \ \ \ \ \ \ \ \ c=d/e` 

`a=b/(d/e)` 

`a=b*e/d` 

`a=(be)/d` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


e) W miejsce c w pierwszym wzorze wstawiamy wartość c z drugiego wzoru.
`a=b/c, \ \ \ \ \ \ \ \ c=b+d` 

`a=b/(b+d)` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


f) W miejsce z w pierwszym wzorze wstawiamy wartość z z drugiego wzoru.
`x=y/z, \ \ \ \ \ \ \ \ z=y^2` 

`x=y/y^2` 

`x=1/y` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


g) W miejsce r w pierwszym wzorze wstawiamy wartość r z drugiego wzoru.
`p=0,7q^2r, \ \ \ \ \ \ \ \ r=0,2q` 

`p=0,7q^2*0,2q` 

`p=0,14q^3` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


h) W miejsce U w pierwszym wzorze wstawiamy wartość U z drugiego wzoru.
`P=UI, \ \ \ \ \ \ \ \ U=IR` 
`P=IR*I` 
`P=I^2R` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


i) W miejsce h w pierwszym wzorze wstawiamy wartość h z drugiego wzoru.
`P=1/2ah, \ \ \ \ \ \ \ \ h=sqrt{3}/2*a` 

`P=1/2a*sqrt{3}/2*a` 

`P=(a^2sqrt{3})/4` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


j) W miejsce P w pierwszym wzorze wstawiamy wartość P z drugiego wzoru.
`V=Ph, \ \ \ \ \ \ \ \ P=a^2` 
`V=a^2h` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


k) W miejsce m w pierwszym wzorze wstawiamy wartość m z drugiego wzoru. 
`E=(mv^2)/2, \ \ \ \ \ \ \ \ m=dg` 

`E=(dgv^2)/2` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


l) W miejsce a w pierwszym wzorze wstawiamy wartość a z drugiego wzoru.
`s=1/2at^2, \ \ \ \ \ \ \ \ a=v/t` 

`s=1/2*v/striket*t^strike2`   

`s=(vt)/2`