Matematyka

Autorzy:Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Karolina kupiła 10 lizaków dwóch rodzajów. 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Karolina kupiła 10 lizaków dwóch rodzajów.

12
 Zadanie

13
 Zadanie

14
 Zadanie
15
 Zadanie

a) x -liczba tańszych cukierków
10-x -liczba droższych cukierków (wszystkich było 10, tańszych x, więc droższych 10-x)
0,8 -cena tańśzego lizaka (w zł)
1,2 -cena droższego lizaka (w zł)
9,2 -koszt zakupów (w zł)

Równanie ma postać:
`0,8x+1,2(10-x)=9,2` 

Rozwiązujemy równanie. 
`0,8x+12-1,2x=9,2` 
`-0,4x+12=9,2 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |-12`  
`-0,4x=-2,8 \ \ \ \ \ \ \ \ |:(-0,4)` 
`x=7` 

`10-x=10-7=3` 

Karolina kupiła 3 droższe lizaki.
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


b) x -liczba osób, które kupiły bilet ulgowy
20-x -liczba osób, które kupiły bilet normalny
12 -cena biletu ulgowego (w zł)
20 -cena biletu normalnego (w zł)
296 -koszt zakupów (w zł)

Równanie ma postać:
`12x+20(20-x)=296` 

Rozwiązujemy równanie.
`12x+400-20x=296` 
`-8x+400=296 \ \ \ \ \ \ \ \ |-400` 
`-8x=-104 \ \ \ \ \ \ \ |:(-8)` 
`x=13`

`20-x=20-13=7` 

Bilet normalny kupiło 7 osób.
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


c) x -ilość biletów w cenie 25zł
300-x -ilość biletów w cenie 15 zł
5000 -zysk ze sprzedaży biletów (w zł)

Równanie ma postać:
`25x+15(300-x)=5000` 
`25x+4500-15x=5000`  
`10x+4500=5000 \ \ \ \ \ \ \ |-4500`   
`10x=500 \ \ \ \ \ \ \ \ |:10` 
`x=50` 

Trzeba sprzedać 50 droższych biletów.