Matematyka

Rozwiąż równanie. 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

`a) \ 2(x+3)=10` 
`\ \ \ 2x+6=10 \ \ \ \ \ \ |-6` 
`\ \ \ 2x=4 \ \ \ \ \ |:2` 
`\ \ \ x=2` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`b) \ 3(x-1)+2=8` 
`\ \ \ 3x-3+2=8` 
`\ \ \ 3x-1=8 \ \ \ \ \ \ |+1` 
`\ \ \ 3x=9 \ \ \ \ \ |:3` 
`\ \ \ x=3` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`c) \ 2(13-x)-9=1` 
`\ \ \ 26-2x-9=1` 
`\ \ \ 17-2x=1 \ \ \ \ \ \ |-17` 
`\ \ \ -2x=-16 \ \ \ \ \ \ |:(-2)` 
`\ \ \ x=8` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`d) \ 3(1-x)+2=-7` 
`\ \ \ 3-3x+2=-7` 
`\ \ \ 5-3x=-7 \ \ \ \ \ |-5` 
`\ \ \ -3x=-12 \ \ \ \ \ |:(-3)` 
`\ \ \ x=4` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`e) \ 5-2(x+2)=9` 
`\ \ \ 5-2x-4=9` 
`\ \ \ 1-2x=9 \ \ \ \ \ \ |-1` 
`\ \ \ -2x=8 \ \ \ \ \ |:(-2)` 
`\ \ \ x=-4` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`f) \ -2-(4-3x)=-7` 
`\ \ \ -2-4+3x=-7` 
`\ \ \ -6+3x=-7 \ \ \ \ \ \ |+6` 
`\ \ \ 3x=-1 \ \ \ \ \ |:3`  
`\ \ \ x=-1/3`    
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`g) \ 9=5-4(2x-5)` 
`\ \ \ 9=5-8x+20` 
`\ \ \ 9=25-8x \ \ \ \ \ \ \ |-25` 
`\ \ \ -16=-8x \ \ \ \ \ \ |:(-8)` 
`\ \ \ x=2`  
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`h) \ 0=6-3(5+2x)` 
`\ \ \ 0=6-15-6x` 
`\ \ \ 0=-9-6x \ \ \ \ \ \ |+9` 
`\ \ \ 9=-6x \ \ \ \ \ |:(-6)` 

`\ \ \ x=-9/6`  

`\ \ \ x=-3/2` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`i) \ -1=-4+2(1-5x)` 
`\ \ \ -1=-4+2-10x` 
`\ \ \ -1=-2-10x \ \ \ \ \ |+2` 
`\ \ \ 1=-10x \ \ \ \ \ |:(-10)` 
`\ \ \ x=-1/10`    

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 1
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Zobacz także
Udostępnij zadanie